Khi b?n s? d?ng b?t k t? l?nh no c?ng ??u c th? b? h?ng do l?i . V?i t? l?nh sannyo c?ng v?y. Sau ?y l nh?ng looic m b?n c th? hay g?p v cch kh?c ph?c n:

1. T? l?nh Sanyo khng ho?t ??ng : Ho?t ??ng nh?ng hon ton khng l?nh. - Ho?t ??ng nh?ng l?nh km. - T? l?nh khng ?ng ?. - T? l?nh Sanyo khng x? tuy?t. - T? l?nh b? x gin. - T? l?nh b? h?ng l?c. - T? l?nh Sanyo c lc ho?t ??ng c lc khng ho?t ??ng .

Nguyn nhn: -T? ?ang x? ?, t? ?ang trong chu k? ngh?.T? l?nh Sanyo b? m?c. Khng v? sinh lau kh khi khng s? d?ng

Kh?c ph?c: Lau t? l?nh kh n?u khng s? d?ng, khng ?ng kn c?a ?? t? thong khng ln m?c.

2. T? l?nh Sanyo c mi hi

Nguyn nhn:-T? l?nh khng s? d?ng lu ngy s? c mi.-?? ?n khng ???c ?ng n?p, bao l?i c?ng lm t? l?nh c mi-Mi b?c ra t? pha sau t? l?nh.

Kh?c ph?c: -Nn c?m t? ch?y th??ng xuyn.-Bao th?c ?n l?i. ??y n?p kn l?i.-V? sinh mng n??c.

3. T? l?nh Sanyo xu?ng c?p nhanh

Nguyn nhn:- Khng ch?u lm v? sinh t? th??ng xuyn- T? b? nh n?ng m?t tr?i chi?u vo.- Khng b?o qu?n lm mp t?, rch roan

Kh?c ph?c:-Th??ng xuyn v? sinh t?.-Thay ??i v? tr c?a t?-B?o qu?n t?

sua tu lanh sanyo

4.T? l?nh Sanyo b? lu ?ng 

Nguyn nhn:-?? lon ? kn mt ng?n trn-Lm ? b?ng th? to qu-Nm ?i?u ch?nh ? v? tr nh?-Lon lm ? b?ng nh?a

Kh?c ph?c:

-Ch khi s?p lon ? khng nn lm bt l? th?i gi. C?o tuy?t ?i ?? lm ? nhanh h?n.

-Lm ? lon nh? h?n s? ?ng nhanh h?n-Ch?nh l?i s? l?n ln s? 3,4 hay 5. Mu?n lm ? nhanh nhanh h?n th ?? ? v? tr MAX .

-Lm ? b?ng lon nhm nhanh h?n b?ng lon nh?a.

-T? l?nh dng ?? b?o qu?n th?c ph?m l chnh.

5. T? l?nh Sanyo ch?y c m thanh l? 

Nguyn nhn:

- ??t t? l?nh ch?m vo t??ng

-C v?t g r?t chung quanh t?-Khay, k? trong t? l?nh hay mng n??c sau t? ?? khng ch?c, khng cn b?ng.

-T? l?nh ?ang ho?t ??ng c ti?ng ga si, ti?ng ku c?a l?c my-L?c my lm vi?c qu t?i.

Kh?c ph?c:

-Khng ?? t? l?nh ch?m vo v?t khc.

-Ki?m tra xem c ci g r?t vo t? l?nh khng

-K l?i, g?n cc khay l?i cho ch?c.

-Khng c v?n ?? g-Khng nn b? th?c ?n qu nhi?u, lm ? nhi?u.

6. T? l?nh Sanyo b? nng

Nguyn nhn:

- Dn nng c?a t? l?nh b? tr ? st v? t? l?nh ?? t?a nhi?t ra bn ngoi.Ch?m vo t? l?nh th?y b? t, b? gi?t ?i?n ?

- Ch?a n?i mt cho t? l?nh- Tay ??t s? vo t? l?nh- T? l?nh b? r ?i?n.

Kh?c ph?c:

-??ng sau t? l?nh c ch? ?? n?i mt, c?n n?i mt cho t? l?nh.

-?? ?i?n no n?u khng n?i mt c?ng b? gi?t t

-Tay khi m? t? c kh ro khng

-???ng dy ?i?n b? h? ch?m vo t?.

7. ??ng n??c ? v? t?, n?p t?, c?a t?

 Nguyn nhn:

-??m c?a c b? h? hay khng

-Vo ma m?a c ?? ?m cao

.Kh?c ph?c:

-T? khe h?, kh l?nh s? thot ra c khi lm ??ng n??c.

-Ch? c?n l?y gi? kh lau s?ch.

8. T? b? ?ng ? nhi?u

Nguyn nhn:

-Th?c ph?m ch?a nhi?u n??c c ?? nguyn khng bao b?c l?i hay khng.

-C b? th?c ph?m cn nng vo t? hay khng.

-C?a ? ?ng kn hon ton khng.

Kh?c ph?c:

-Bao b?ng b?c nilon hay b? vo h?p ??ng kn cc th?c ph?m c nhi?u n??c.

-Lm ngu?i th?c ?n nng tr??c khi b? vo t?.

-Th??ng xuyn ki?m tra c?a ph?i ???c ?ng kn do h?i n??c trong khng kh s? ??ng thnh n??c.

? l nh?ng l?i m cc b?n s? g?p v cch kh?c ph?c n. N?u t? nh b?n c v?n ?? v b?n ch?a kh?c ph?c ???c th hy lin h? v?i dich vu sua tu lanh sanyo c?a Tr??ng Ph nh.