Qua m?t th?i gian s? d?ng, t? l?nh nh b?n c th? g?p m?t vi tr?c tr?c nh?. N?u bi?t cch, th vi?c s?a t? l?nh v?i nh?ng l?i nh? v?y th?t l ??n gi?n. Tuy nhin, n?u g?p r?c r?i l?n th b?n nn g?i cho chuyn gia l ?i?u h?t s?c c?n thi?t.

C r?t nhi?u cch s?a t? l?nh khc nhau nh?ng v?n ?? c?t li cu?i cng v?n l ??m b?o lm sao cho t? l?nh lun ho?t ??ng t?t v?i th?i gian lu di.

Nh?ng mu?n cho t? l?nh ho?t ??ng hi?u qu? m t ph?i s?a ch?a th vi?c s? d?ng lm sao cho ?ng cch l m?t v?n ?? h?t s?c quan tr?ng. Theo cc chuyn vin nn ??t t? l?nh ? n?i thng thong, h?n ch? ??t vo nh?ng gc nh ch?t h?p, l?ng v hai vch bn hng t? l?nh ph?i cch t??ng ch t l 10cm ?? b?o ??m thot nhi?t. B?i nhi?t ?? xung quanh truy?n vo t? l?nh nhi?u s? ?nh h??ng kh? n?ng t?n nhi?t, ?i?n hao nhi?u h?n

sua tu lanh
Khi th?c ph?m tr? l?nh trong t? khng nhi?u, nn ?i?u ch?nh c?p ?? lm l?nh ? m?c trung bnh ho?c th?p s? ti?t ki?m ?i?n h?n. Ng??i tiu dng nn s? d?ng m?t nhi?t k? ?? ki?m tra nhi?t ?? l?nh: v?i bu?ng gi? l?nh, nhi?t ?? ? m?c 7 8 ?? C l ??t, khng c?n thi?t ?i?u ch?nh ?? l?nh t?i ?a. V?i ng?n ?ng l?nh, ?i?u ch?nh nhi?t ?? ? m?c -18 ?? C thay cho -22 ?? l v?a ??.

N?u th?c ph?m tr? l?nh nhi?u, khi cho vo t? l?nh ph?i s?p x?p c tnh ton, ch?a cc kho?ng cch ?? kh l?nh ??i l?u, l??ng ?i?n hao t?n gi?m xu?ng. Khng nn ?? th?c ph?m bt kn h?ng th?i h?i l?nh ra ho?c ch?t qu nhi?u ken kn cc ng?n trong t?.

Cc lo?i th?t, c t??i s?ng nn cho vo cc h?p b?ng thp ho?c inox thay th? cho h?p nh?a, b?i tnh d?n l?nh c?a kim lo?i nhanh h?n, th?i gian lm l?nh rt ng?n, t hao ?i?n.

H?n ch? m? c?a t? l?nh c?n b?o d??ng lin t?c v khi m? c?a khng kh l?nh bn trong t? s? ??i l?u r?t nhanh v?i khng kh nng bn ngoi t?, lm cho nhi?t ?? trong t? cao ln. Khi ?, b? ph?n lm l?nh ph?i t?ng th?i gian ho?t ??ng gy hao ?i?n, v? lu di s? d?n ??n h? h?ng t?.

C?n v? sinh t? l?nh kho?ng 2 3 thng/l?n ?? vi khu?n, n?m m?c khng c ?i?u ki?n pht sinh. Lau chi ph?n ra cao su ? c?a t? l?nh c?n th?n s? gip ph?n cao su gi? ???c ?? b?n, ?ng kht khao, khng th?t thot h?i l?nh nhi?u lm hao ?i?n.