meo-khu-mui-hoi-cho-tu-lanh

T? l?nh l n?i d? tr? r?t nhi?u th?c ph?m, nh?ng ?? lu ngy s? c mi hi. V?y lm sao ?? kh? nh?ng mi hi ? ?y, b?n c th? kh?c ph?c vi?c ny b?ng nh?ng cch sau ?y:

- S? d?ng v? cam, qut: Sau khi ?n xong ?em v? cam, qut r?a s?ch lau kh, ??t vo nhi?u n?i trong t? l?nh.Sau 3 ngy, m? t? l?nh ra mi hi trong t? l?nh s? khng cn n?a, khi no v? kh th l?i cho v? t??i m?i vo.

- S? d?ng chanh: C?t chanh thnh nh?ng lt m?ng ??t vo cc t?ng ? t? l?nh, mi hi c?ng s? b? ht h?t.

- Dng qu?t: Theo kinh nghi?m c?a nhi?u b n?i tr? chia s?, qu?t kh? mi hi t? l?nh c?ng r?t t?t. B?ng cch, qu?t (kho?ng 7-10 qu?), c?t ?i, cho vo bt ho?c ??a ?? vo ng?n t?, c th? ?? c? trong ng?n ?. Kho?ng m?y thng thay 1 l?n.

- S? d?ng m?t kh?n bng s?ch: Kh?n bng s?ch g?p g?n gng ??t vo ng?n trn cng c?a t? l?nh. Nh?ng l? v?i nh? c th? h?p mi t? l?nh. Sau m?t th?i gian b?

kh?n ra gi?t s?ch b?ng n??c ?m, ph?i kh v c th? ti?p t?c s? d?ng.

- Kh? mi b?ng ch: L?y 50g ch ??p hoa ??ng vo ti v?i x cho vo trong t? l?nh, mi hic?ng s? ???c kh? h?t. Sau 1 thng, l?y ch ?em ra ph?i d??i nh n?ng

m?t tr?i, ti?p t?c s? d?ng, hi?u qu? r?t t?t.

- B c ph: B c ph sau khi pha xong cho vo t? l?nh

- Dng than c?i: Than c?i kh? mi t? l?nh r?t t?t. L?y m?t t than c?i nghi?n nt, ??ng vo ti v?i ??t trong t? l?nh c?ng s? mang l?i hi?u qu? kh? mi r?t cao.
- Than ho?t tnh kh? mi: Nhi?u ng??i s? d?ng s?n ph?m ny ?? kh? mi cho t? l?nh. Sau 6 thng m?i ph?i thay m?t l?n. Theo kinh nghi?m c?a nhi?u ng??i ? s? d?ng, dng than ho?t tnh kh? mi khng ?nh h??ng g ??n ch?t l??ng v mi v? c?a th?c ?n.

- B?ng d?m ?n: Cho d?m vo m?t l? th?y tinh, r?i m? n?p, ??t l? th?y tinh d?m vo trong t? l?nh, mi hi s? h?t.

L?u , vi?c kh? mi t? l?nh l r?t quan tr?ng, tuy nhin, khi t? l?nh c nhi?u mi b?n v?n nn d?n v v? sinh t?, lo?i b? nh?ng th?c ph?m ? ?? lu ngy, s?p x?p g?n gng l?i t?, phn lo?i cc khu v?c ?? th?c ?n t??i s?ng v th?c ?n chn ring, ?? ??m b?o an ton s?c kh?e cho b?n v cho c? gia ?nh.

N?u t? l?nh nh b?n g?p v?n ?? th hy s? d?ng d?ch v? s?a t? l?nh c?a chng ti v?i ch?t l??ng hon h?o nh?t