sua-tu-lanhT? l?nh l lo?i v?t d?ng khng th? thi?u trong m?i gia ?nh hi?n nay.

V v?y vi?c l?a ch?n v s? d?ng t? l?nh sao cho ?ng cch, ti?t ki?m n?ng l??ng, h?n ch? vi?c s?a ch?a t? l?nh l v?n ?? r?t ???c quan tm.

- Mu?n s? d?ng t? l?nh hi?u qu?, v ti?t ki?m ?i?n, tr??c h?t, b?n nn ch?n mua nh?ng t? l?nh c g?n tem ch?ng nh?n s?n ph?m ti?t ki?m n?ng l??ng, khng nn mua v dng nh?ng t? ? c?, ? s?a l?i v nh?ng lo?i t? ny s? tiu t?n kh nhi?u ?i?n

 

sua-tu-lanhL thi?t b? quan tr?ng trong nhi?u gia ?nh ngy nay, t? l?nh ? pht tri?n c? v? m?u m, kch th??c v thm ???c nhi?u tnh n?ng m?i. V yu c?u ??c bi?t c?a t? l?nh l ph?i lun ???c c?m ngu?n ?i?n 24/24 nn n?u trong tr??ng h?p c?n d?ch chuy?n t? l?nh c?n ch m?t s? v?n ?? ?? trnh lm h?ng t? l?nh.

Trong qu trnh v?n chuy?n t? l?nh c? t? l?nh m?i v c? ??u c?n ch th?c hi?n nh?ng yu c?u sau:

- Tr??c khi v?n chuy?n c?n lau chi t? l?nh s?ch s?. X? tuy?t, ? v l?y cc th?c ph?m trong t? ra sau ? ?? trong vng 3 ti?ng. 

- Ti?p theo ? ph?i ti?n hnh dn, c? ??nh cnh c?a  t? l?nh l?i. Cn ch trnh cc va ??p, gy nguy hi?m cho t? l?nh khi v?n chuy?n.

 

tu-lanh-gia-re?i?u g lm b?n quan tm khi s?m cho gia ?nh m?t chi?c t? l?nh m?i, b?n c th? tham kh?o cc l?u sau ?y khi ch?n mua t? l?nh:

1. B?n c?n xc ??nh v? tr s? ??t chi?c t? l?nh m?i. N?u c?n thi?t, b?n hy ?o kch th??c di?n tch tr?ng b?n s? ??t t? ?? bi?t chnh xc kch th??c chi?c t? l?nh s?p mua c v?a v?i v? tr ??t khng.

 
meo-khu-mui-hoi-cho-tu-lanh

T? l?nh l n?i d? tr? r?t nhi?u th?c ph?m, nh?ng ?? lu ngy s? c mi hi. V?y lm sao ?? kh? nh?ng mi hi ? ?y, b?n c th? kh?c ph?c vi?c ny b?ng nh?ng cch sau ?y:

- S? d?ng v? cam, qut: Sau khi ?n xong ?em v? cam, qut r?a s?ch lau kh, ??t vo nhi?u n?i trong t? l?nh.Sau 3 ngy, m? t? l?nh ra mi hi trong t? l?nh s? khng cn n?a, khi no v? kh th l?i cho v? t??i m?i vo.

 

thuc-pham-khong-de-trong-tu-lanhR?t nhi?u ng??i ngh? r?ng m?i th?c ph?m ?? trong t? l?nh ??u an ton , nh?ng th?i gian l?u tr? th?c ph?m qu di c?ng l nguy c? n?y sinh nhi?u tc h?i khn l??ng.

M?c d v?y khng ph?i ai c?ng bi?t lo?i th?c ?n no nn ?? trong t? l?nh v lo?i no th khng nn, b?i m?i lo?i th?c ph?m ??u c cch b?o qu?n khc nhau.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>