sua-tu-lanh-sanyoKhi b?n s? d?ng b?t k t? l?nh no c?ng ??u c th? b? h?ng do l?i . V?i t? l?nh sannyo c?ng v?y. Sau ?y l nh?ng looic m b?n c th? hay g?p v cch kh?c ph?c n:

1. T? l?nh Sanyo khng ho?t ??ng :  Ho?t ??ng nh?ng hon ton khng l?nh. - Ho?t ??ng nh?ng l?nh km. - T? l?nh khng ?ng ?. - T? l?nh Sanyo khng x? tuy?t. - T? l?nh b? x gin. - T? l?nh b? h?ng l?c. - T? l?nh Sanyo c lc ho?t ??ng c lc khng ho?t ??ng .

Nguyn nhn: -T? ?ang x? ?, t? ?ang trong chu k? ngh?.T? l?nh Sanyo b? m?c. Khng v? sinh lau kh khi khng s? d?ng

Kh?c ph?c: Lau t? l?nh kh n?u khng s? d?ng, khng ?ng kn c?a ?? t? thong khng ln m?c.

2. T? l?nh Sanyo c mi hi

Nguyn nhn:-T? l?nh khng s? d?ng lu ngy s? c mi.-?? ?n khng ???c ?ng n?p, bao l?i c?ng lm t? l?nh c mi-Mi b?c ra t? pha sau t? l?nh.

 

Qua m?t th?i gian s? d?ng, t? l?nh nh b?n c th? g?p m?t vi tr?c tr?c nh?. N?u bi?t cch, th vi?c s?a t? l?nh v?i nh?ng l?i nh? v?y th?t l ??n gi?n. Tuy nhin, n?u g?p r?c r?i l?n th b?n nn g?i cho chuyn gia l ?i?u h?t s?c c?n thi?t.

C r?t nhi?u cch s?a t? l?nh khc nhau nh?ng v?n ?? c?t li cu?i cng v?n l ??m b?o lm sao cho t? l?nh lun ho?t ??ng t?t v?i th?i gian lu di.

Nh?ng mu?n cho t? l?nh ho?t ??ng hi?u qu? m t ph?i s?a ch?a th vi?c s? d?ng lm sao cho ?ng cch l m?t v?n ?? h?t s?c quan tr?ng. Theo cc chuyn vin nn ??t t? l?nh ? n?i thng thong, h?n ch? ??t vo nh?ng gc nh ch?t h?p, l?ng v hai vch bn hng t? l?nh ph?i cch t??ng ch t l 10cm ?? b?o ??m thot nhi?t. B?i nhi?t ?? xung quanh truy?n vo t? l?nh nhi?u s? ?nh h??ng kh? n?ng t?n nhi?t, ?i?n hao nhi?u h?n

 

T? l?nh l thi?t b? ?i?n gia d?ng th??ng xuyn c?m vo ?i?n ngu?n c? ngy l?n ?m v  ho?t ??ng lin t?c. V th? nn tu?i th? c?a n c?ng gi?m d?n. Khng ch? c v?y ng??i dng cn c?m t? l?nh lin t?c khng ng?ng ngh? nn t? l?nh r?t nhanh chng ?ng tuy?t. Trong tr??ng h?p ny cch ti?t ki?m ?i?n l:

T? l?nh c?n ph?i ??t vo ch? thng gi, thong mt

Nn ??t t? l?nh ? n?i thng thong, h?n ch? ??t vo nh?ng gc nh ch?t h?p, l?ng v hai vch bn hng t? l?nh ph?i cch t??ng ch t l 10cm ?? b?o ??m thot nhi?t. ?? khng kh l?u thng xung quanh t? l?nh v ?? ch?ng ?m, nn k t? cch m?t ??t h?n 5cm.

?i?u ch?nh nhi?t ?? h?p l

Khi th?c ph?m tr? l?nh trong t? khng qu nhi?u, nn ?i?u ch?nh c?p ?? lm l?nh ? m?c trung bnh ho?c th?p s? ti?t ki?m ?i?n h?n.

 

Trn th? tr??ng t? l?nh hi?n nay c r?t nhi?u hng khc nhau, tnh n?ng v ?u ?i?m ?? t?p trung c?a cc hng s?n xu?t t? l?nh c?ng khc nhau. Ty theo nhu c?u s? d?ng, kh? n?ng ti chnh m b?n c th? l?a ch?n nhn hi?u t? l?nh ph h?p nh?t v?i mnh.

??i v?i dng t? l?nh cao c?p :

-  ? chu u ph? bi?n l  t? l?nh Electrolux m?t th??ng hi?u l?n ??n t? Th?y ?i?n. Ki?u dng c?a nhn hi?u Electrolux ch? ??o l mu tr?ng v b?ch kim, v?i thi?t k? c?a Chu u v cng sang tr?ng. Cng su?t t? lun ? ph h?p so v?i dung tch t? nn do ? m ?? b?n c?a t? r?t cao .

 

sua-tu-lanhNhi?u ng??i dng h?i r?ng t?i sao t? l?nh v?n ho?t ??ng bnh th??ng m ng?n mt ?? th?c ph?m l?i khng mt. V?n ?? c r?t nhi?u nguyn nhn:

Nguyn nhn th??ng hay g?p nh?t l t? l?nh b? non gas

T? khng ???c ?ng kht do h? vi?n cao su, ho?c do m? t? lu khng ?ng l?i

?? qu nhi?u th?c ph?m, ?? ?? ?n nng

nh m?t tr?i chi?u tr?c ti?p vo t? Do ma h tr?i nng nh?ng l?i ??t nt ?i?u ch?nh nhi?t ?? ? m?c 1

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>