My l?nh reetech m?t trong nh?ng dng my l?nh ???c ?a chu?ng v nhi?u ng??i bi?t ??n hi?n nay ? v ?ang cho ra nhi?u dng s?n ph?m m?i. Hy cng tm hi?u nh?ng ?u nh??c ?i?m c?a dng my l?nh ny nh :

My l?nh Reetech c cc  lo?i sau:

1. Dng s?n ph?m tiu chu?n s? d?ng Gas R22  v?i ch?c n?ng lm l?nh c? b?n, ?p ?ng nhu c?u c? b?n c?a ng??i dng l lm l?nh m khng c ch?c n?ng no khc.

2. Dng s?n ph?m tiu chu?n s? d?ng Gas R410A  v?i ch?c n?ng lm l?nh c? b?n , ?p ?ng nhu c?u thi?t y?u cho ng??i tiu dng,  nh?ng dng s?n ph?m ny thn thi?n v b?o v? mi tr??ng t?t h?n dng s?n ph?m Gas R22 Dng s?n ph?m ny ?ang trong giai ?o?n th? nghi?m nn ch?a ???c bn ph? bi?n trn th? tr??ng 

may lanh reetech

?u ?i?m c?a my l?nh reetech:

- Gi thnh r?, ph?i ch?ng, ph h?p v?i ng??i thu nh?p th?p. My l?nh ny cn c th? ch?u ???c  ?n mn v ch?u ???c mi tr??ng vng bi?n, m?t n? c?a my c th? d? dng tho rp ?? lao chi,  l?c s?ch khng kh.

Ngoi ra my cn c  ch?c n?ng t? ch?n ?on h?ng hc v t? ??ng b?o v? r?t ph h?p v?i nh?ng n?i xa xi khng c nhi?u trung tm b?o hnh.

My l?nh Reetech khng ch? lm l?nh khng kh m cn lm trong lnh khng kh v b?o v? s?c kh?e cho ng??i s? d?ng. Gp ph?n vo t?o mi tr??ng s?ng xanh s?ch, ??p

Nh??c ?i?m :

Gin l?nh c?a my lanh reetech ?ng ng?t h?i c ti?ng ?n h?n m?i my dng my khc, nh?ng khng ?ng k? . Ki?u dng khng ???c ph h?p v?i xu th? pht tri?n c?a th? tr??ng v khng ??p b?ng cc hng khc. 

Cng ty s?a my l?nh reetech gi r?