B?o tr my l?nh l m?t cng vi?c c?n th?c hi?n theo ??nh k?, khng nh?ng gip ti?t ki?m ?i?n n?ng v b?o v? s?c kh?e ng??i dng.

Nn b?o tr my khi c cc v?n ?? sau:

  • - My l?nh y?u l?nh ho?t ??ng khng ?ng cng su?t m?c d ? ch?nh remote nhi?t ?? th?t nh?t nh?ng my l?nh v?n khng l?nh.
  • - My l?nh ch?y ku to ? 2 dn nng v dn l?nh, my l?nh ch?y ?n l do b?i b?n bm ? cnh qu?t v moter ho?c m?t n? l?p khng ???c h?p. Ch? c?n ki?m tra v? sinh l s? h?t.
  • - My l?nh thi?u gas
  • - My lanh b? ch?y n??c ? dn l?nh: ch?y n??c l h? qu? c?a vi?c thi?u gas d?n ??n bm tuy?t dn l?nh ho?c ng?c ???ng ?ng tho?t n??c do b?i b?n.
  • - My l?nh ch?y r?t t?n ?i?n so v?i bnh th??ng, b?i b?n l l do lm phng ch?m l?nh
 

sucothuonggapomaylanh

Ni chung, tu?i th? trung bnh c?a m?i my l?nh l 6 ??n 7 n?m. ?i?u ny ph? thu?c vo cch s? d?ng v cng tc b?o d??ng my c?a nhn vin k? thu?t c ?? chuyn mn.

My l?nh dng gas R410a, ph?n l?n cc thao tc ??u gi?ng nh? khi l?p ??t my dng gas R22. Tuy nhin khi l?p ??t th? chuyn mn c?n ph?i c nh?ng thi?t b? chuyn d?ng ring nh? b?m ht chn khng, ??ng h? p su?t, van n?p. ??c bi?t c?n l?u cc ?i?m sau:

[*]Ph?i ??m b?o vi?c rp kn h? th?ng ???ng ?ng[/*]

[*]Ph?i dng b?m ht chn khng ?? ht, t?i thi?u 15 pht (tuy?t ??i khng x? l ki?u ?u?i kh nh? my dng gas R22)[/*]

[*]Sau khi ht chn khng ph?i ch? 10 pht ?? ki?m tra ?? kn tuy?t ??i[/*]

 

1.?i?u ho b? bm tuy?t :

Nguyn nhn 1: do dn l?nh b? bm b?i v lu ngy khng ???c v? sinh.

Nguyn nhn 2 : ?i?u ho nh b?n b? l?i gas ho?c thi?u gas , (c ?i?m d gas)

Bn ngoi dn nng n?i ??u van ?ng nh? (l ?ng d?n gas l?ng ?i) b? bm tuy?t , ??u van ?ng d?n l?n l ?ng d?n h?i gas v? khng ??ng s??ng .

D?u hi?u nh?n bi?t : B?t n?p m?t n? c?a dn l?nh , rt l??i l?c b?i ra ngoi ta th?y dn l?nh c?a ?i?u ho  b? bm tuy?t .

Nguyn nhn 3: Do khi l?p ??t nhn vin s? b? lm ?ng ??ng c ?i?m th?t

 

?y c l? l hi?n t??ng m ng??i s? d?ng my l?nh th??ng g?p trong qu trnh s? d?ng.

My l?nh b? ch?y n??c s? gy ra nhi?u phi?n toi xung quanh n?u nh? b?n khng s?m kh?c ph?c n.

Thng th??ng, n?u b?n l ng??i khng c ki?n th?c v? ho?t ??ng c?a my l?nh th gi?i php hon h?o nh?t l g?i th? ??n xem.

Tuy nhin, thng tin bi vi?t ny s? gip b?n hi?u r h?n v? nguyn nhn my l?nh b? ch?y n??c c?ng nh? cch kh?c ph?c n trong kh? n?ng b?n c th? lm ???c.

T?i sao my l?nh ch?y n??c, nguyn nhn do ?u ?

 

My l?nh sau m?t th?i gian ho?t ??ng s? x?y ra nhi?u ch?ng b?nh. M?t trong nh?ng ch?ng b?nh th??ng g?p ? l b? h? remote ( cn g?i l ?i?u khi?n t? xa)

N?u remote b? h?, lm sao ?? kh?i ??ng my l?nh v ?i?u ch?nh my ho?t ??ng bnh th??ng ?

Nguyn nhn no lm cho remote b? h? ?

D??i ?y l m?t s? hi?n t??ng chung c?a remote :

-          Remote my l?nh b? m?t hnh: do ta dung lo?i pin th??ng ngy b? r? st lm h? ??u ti?p xc pin, gi?a pin v bo m?ch. Lc ny, b?n c?n lo?i b? pin r? st v thay pin m?i vo

-          Remote b? r?i lm ??t m?ch d?n ?i?n. B?n nn m? ?i?u khi?n ra v xem c ?o?n no ??t th hn l?i ho?c tm n?i s?a ch?a.

-          Remote ln hnh nh?ng khi ta b?m khng nghe tn hi?u pip: l?i ny th??ng l do h?ng m?t th?n v cch t?t nh?t l nn nh? ??n th? s?a ch?a

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>