Hi?n nay trn th? tr??ng c r?t nhi?u hng my l?nh khc nhau v gi c? c?ng r?t khc nhau. H?n r?t nhi?u ng??i b?n kho?n, lm sao ?? ch?n cho mnh m?t chi?c my l?nh t?t c?a m?t hng uy tn v ch?t l??ng, l?i v?a h?p v?i ti ti?n c?a mnh.

Hy cng nhau tham kh?o bi vi?t so snh m?t s? dng my l?nh sau ?y ?? t? ? c th? c ci nhn t?ng th? ?? c th? l?a ch?n m?t chi?c my l?nh t?t nh?t cho gia ?nh b?n.

My l?nh Panasonic

C kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i trong khi v?n lun duy tr c?m gic d? ch?u. Lc kh?i ??ng, my ho?t ??ng ? m?c cng su?t t?i ?a ?? nhanh chng ??t t?i nhi?t ?? ci ??t. Sau khi ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, my gi?m cng su?t lm l?nh ?? ?? duy tr nhi?t ?? ?.

 

S? d?ng ?i?u ho khng cn l nhu c?u xa x? v?i nhi?u ng??i. V v?y vi?c lm quen v?i nh?ng l?i lin quan c?ng c?n ph?i ???c ch .

D??i ?y trung tm s?a my l?nh t?i hcm chng ti mu?n cung c?p m?t s? l?i hay g?p v cch kh?c ph?c hi?u qu? nh?t.

1. My b? thi?u gas, h?t gas My ?i?u ho l m?t h? th?ng kn v gas l?nh bn trong my l lo?i ha ch?t r?t b?n khng b? phn h?y trong ?i?u ki?n ho?t ??ng c?a my nn khng c hi?n t??ng hao h?t gas.

My ch? thi?u gas, h?t gas trong tr??ng h?p b? r r?, x trn ???ng ?ng, t?i cc van, cc ch? ??u n?i ?ng b?ng r?c-cohay trong qu trnh l?p m?i ng??i l?p ??t khng ki?m tra v n?p ?? gas.

 

su co thuong gap o may lanh

5. My ch?y lin t?c nh?ng khng ?? l?nh.

a. Nguyn nhn:

1. Thi?u gas.

2. ???ng ?ng gas l?ng b? c?n tr? ho?c ngh?t.

3. L?c gi b? d?.

4. Dn l?nh b? d?.

 

sua may lanh chay nuoc

Sau 1 th?i gian t? d?ng b?n th?y ?i?u ha nh? n??c ngay c?nh c?c l?nh. C nhi?u nguyn nhn gy ra hi?n t??ng ny. Chng ti xin ??a ra m?t s? nguyn nhn v cch s?a ?i?u ha b? ch?y n??c ?? b?n c th? bi?t thm thng tin:

Tr??c h?t, b?n hy ?? c?c l?nh c?a ?i?u ha nh b?n nh. ?i?u ha khi dng lu ngy s? d?n t?i hi?n t??ng ny. V?y nguyn nhn gy ra v cch s?a ?i?u ho b? ch?y n??c nh? th? no?

1. Nguyn nhn ?i?u ha b? ch?y n??c.
- Do c?c l?nh m?t v? sinh.

- Do ?ng x? n??c b? ngh?t ho?c ?ng b? v?, n?t.

 

B?o tr my l?nh l m?t cng vi?c c?n th?c hi?n theo ??nh k?, khng nh?ng gip ti?t ki?m ?i?n n?ng v b?o v? s?c kh?e ng??i dng.

Nn b?o tr my khi c cc v?n ?? sau:

  • - My l?nh y?u l?nh ho?t ??ng khng ?ng cng su?t m?c d ? ch?nh remote nhi?t ?? th?t nh?t nh?ng my l?nh v?n khng l?nh.
  • - My l?nh ch?y ku to ? 2 dn nng v dn l?nh, my l?nh ch?y ?n l do b?i b?n bm ? cnh qu?t v moter ho?c m?t n? l?p khng ???c h?p. Ch? c?n ki?m tra v? sinh l s? h?t.
  • - My l?nh thi?u gas
  • - My lanh b? ch?y n??c ? dn l?nh: ch?y n??c l h? qu? c?a vi?c thi?u gas d?n ??n bm tuy?t dn l?nh ho?c ng?c ???ng ?ng tho?t n??c do b?i b?n.
  • - My l?nh ch?y r?t t?n ?i?n so v?i bnh th??ng, b?i b?n l l do lm phng ch?m l?nh
 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>