1.?i?u ho b? bm tuy?t :

Nguyn nhn 1: do dn l?nh b? bm b?i v lu ngy khng ???c v? sinh.

Nguyn nhn 2 : ?i?u ho nh b?n b? l?i gas ho?c thi?u gas , (c ?i?m d gas)

Bn ngoi dn nng n?i ??u van ?ng nh? (l ?ng d?n gas l?ng ?i) b? bm tuy?t , ??u van ?ng d?n l?n l ?ng d?n h?i gas v? khng ??ng s??ng .

D?u hi?u nh?n bi?t : B?t n?p m?t n? c?a dn l?nh , rt l??i l?c b?i ra ngoi ta th?y dn l?nh c?a ?i?u ho  b? bm tuy?t .

Nguyn nhn 3: Do khi l?p ??t nhn vin s? b? lm ?ng ??ng c ?i?m th?t

 

?y c l? l hi?n t??ng m ng??i s? d?ng my l?nh th??ng g?p trong qu trnh s? d?ng.

My l?nh b? ch?y n??c s? gy ra nhi?u phi?n toi xung quanh n?u nh? b?n khng s?m kh?c ph?c n.

Thng th??ng, n?u b?n l ng??i khng c ki?n th?c v? ho?t ??ng c?a my l?nh th gi?i php hon h?o nh?t l g?i th? ??n xem.

Tuy nhin, thng tin bi vi?t ny s? gip b?n hi?u r h?n v? nguyn nhn my l?nh b? ch?y n??c c?ng nh? cch kh?c ph?c n trong kh? n?ng b?n c th? lm ???c.

T?i sao my l?nh ch?y n??c, nguyn nhn do ?u ?

 

My l?nh sau m?t th?i gian ho?t ??ng s? x?y ra nhi?u ch?ng b?nh. M?t trong nh?ng ch?ng b?nh th??ng g?p ? l b? h? remote ( cn g?i l ?i?u khi?n t? xa)

N?u remote b? h?, lm sao ?? kh?i ??ng my l?nh v ?i?u ch?nh my ho?t ??ng bnh th??ng ?

Nguyn nhn no lm cho remote b? h? ?

D??i ?y l m?t s? hi?n t??ng chung c?a remote :

-          Remote my l?nh b? m?t hnh: do ta dung lo?i pin th??ng ngy b? r? st lm h? ??u ti?p xc pin, gi?a pin v bo m?ch. Lc ny, b?n c?n lo?i b? pin r? st v thay pin m?i vo

-          Remote b? r?i lm ??t m?ch d?n ?i?n. B?n nn m? ?i?u khi?n ra v xem c ?o?n no ??t th hn l?i ho?c tm n?i s?a ch?a.

-          Remote ln hnh nh?ng khi ta b?m khng nghe tn hi?u pip: l?i ny th??ng l do h?ng m?t th?n v cch t?t nh?t l nn nh? ??n th? s?a ch?a

 

suamaylanhquan7

? ??t n??c c kh h?u nhi?t ??i quanh n?m nng nh? Vi?t Nam chng ta, th vi?c s? d?ng my l?nh ?? lm gi?m b?t c?n nng l xu h??ng chung c?a t?t c? m?i ng??i.

T? nh?ng h? gia ?nh nh? cho ??n v?n phng cc cng ty hay nh x??ng ??u ???c trang b? my l?nh. Song, v?n cn x?y ra hi?n t??ng ng??i tiu dng khng ch ??n v?n ?? b?o qu?n v ch?m sc my l?nh, th?m ch cn th? ? cho ??n khi my b? h? m?i nh? ??n th? s?a ch?a.

V?y l do my l?nh b? h? l g? Nguyn nhn no d?n ??n cc hi?n t??ng h? h?ng? T?i sao ph?i v? sinh b?o tr my l?nh ??nh k? ?

Th?c t? cho th?y, t?t c? cc lo?i my mc s? d?ng qua m?t th?i gian c?ng s? b? hao t?n n?u chng ta khng bi?t cch b?o qu?n t?t.

 

suamaylanhquan7

?i?n l?nh Tr??ng Ph chuyn s?a ch?a, kh?c ph?c cc tri?u ch?ng h? h?ng c?a my l?nh Toshiba t?i r?t c uy tn v ch?t l??ng cao. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c ?i?n l?nh, t?t c? cc dng my 1Hp, 2HP, 3HP... mang nhn hi?u Toshiba d l my treo t??ng hay my ??ng , chng ti ??u s?a ch?a nhanh chng.

Chuyn s?a my l?nh Toshiba cc l?i sau :

- My l?nh toshiba b?m remost khng nh?n tn hi?u

- My l?nh Toshiba my nn ch?y ?n, ch?y n??c, ch?y qu l?nh, ch?y lin t?c nh?ng khng l?nh

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>