My l?nh reetech m?t trong nh?ng dng my l?nh ???c ?a chu?ng v nhi?u ng??i bi?t ??n hi?n nay ? v ?ang cho ra nhi?u dng s?n ph?m m?i. Hy cng tm hi?u nh?ng ?u nh??c ?i?m c?a dng my l?nh ny nh :

My l?nh Reetech c cc  lo?i sau:

1. Dng s?n ph?m tiu chu?n s? d?ng Gas R22  v?i ch?c n?ng lm l?nh c? b?n, ?p ?ng nhu c?u c? b?n c?a ng??i dng l lm l?nh m khng c ch?c n?ng no khc.

2. Dng s?n ph?m tiu chu?n s? d?ng Gas R410A  v?i ch?c n?ng lm l?nh c? b?n , ?p ?ng nhu c?u thi?t y?u cho ng??i tiu dng,  nh?ng dng s?n ph?m ny thn thi?n v b?o v? mi tr??ng t?t h?n dng s?n ph?m Gas R22 Dng s?n ph?m ny ?ang trong giai ?o?n th? nghi?m nn ch?a ???c bn ph? bi?n trn th? tr??ng 

may lanh reetech

?u ?i?m c?a my l?nh reetech:

- Gi thnh r?, ph?i ch?ng, ph h?p v?i ng??i thu nh?p th?p. My l?nh ny cn c th? ch?u ???c  ?n mn v ch?u ???c mi tr??ng vng bi?n, m?t n? c?a my c th? d? dng tho rp ?? lao chi,  l?c s?ch khng kh.

Ngoi ra my cn c  ch?c n?ng t? ch?n ?on h?ng hc v t? ??ng b?o v? r?t ph h?p v?i nh?ng n?i xa xi khng c nhi?u trung tm b?o hnh.

My l?nh Reetech khng ch? lm l?nh khng kh m cn lm trong lnh khng kh v b?o v? s?c kh?e cho ng??i s? d?ng. Gp ph?n vo t?o mi tr??ng s?ng xanh s?ch, ??p

Nh??c ?i?m :

Gin l?nh c?a my lanh reetech ?ng ng?t h?i c ti?ng ?n h?n m?i my dng my khc, nh?ng khng ?ng k? . Ki?u dng khng ???c ph h?p v?i xu th? pht tri?n c?a th? tr??ng v khng ??p b?ng cc hng khc. 

Cng ty s?a my l?nh reetech gi r?

 

may-lanh-panasonicMy l?nh panasonic l m?t trong nh?ng hng my l?nh ???c ?a chu?ng s? d?ng v ?? b?n cao, gi c? ph?i ch?ng, thi?t k? ??p m?t...Hy cng chng ti khm b?nh cho dng my ny v tm cch x? l nhanh nh?t

D??i ?y l m?t s? l?i th??ng g?p c?a my l?nh Panasonic:
- My l?nh  khng l?nh: nguyn nhn, khng c s? trao nhi?t gi?a ch?t t?i l?nh v?i mi tr??ng trong phng

- My l?nh khng ch?y ch? ?? l?nh. Xc minh l?i trn remote ?i?u khi?n, SET l?i ch? ?? l?nh.  N?u ? SET ch? ?? l?nh m khng l?nh, th ki?m tra ?n bo block nn, hi?n th? trn my.

 

C r?t nhi?u  dng my l?nh chnh hng c tn tu?i ??n t? ??t n??c Nh?t, Hn nh?: Daikin, Samsung, Toshiba, Panasonic,...trn th? tr??ng. R?t phong ph v? ki?u dng, kch th??c c?ng nh? mu s?c, tuy nhin dng my l?nh Daikin ???c ?a chu?ng nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam, hy cng tm hi?u l do :

Daikin xu?t x? Thi Lan m?i c m?t t?i th? tr??ng my l?nh Vi?t Nam vi n?m g?n ?y nh?ng c?ng ???c ?ng ??o ng??i dng quan tm v s? d?ng do ch?t l??ng r?t t?t, hon ton yn tm khi s? d?ng. Daikin l th??ng hi?u my l?nh ??u tin ???c B? Cng th??ng ch?ng nh?n v dn nhn ti?t ki?m n?ng l??ng.

Kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n c?a Panasonic ??ng hng ??u v? ki?u dng, cng ngh?, ?? l?nh, ?? b?n v ?? m tuy?t ??i. C kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i trong khi v?n lun duy tr c?m gic d? ch?u. Lc kh?i ??ng, my ho?t ??ng ? m?c cng su?t t?i ?a ?? nhanh chng ??t t?i nhi?t ?? ci ??t. Sau khi ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, my gi?m cng su?t lm l?nh ?? ?? duy tr nhi?t ?? ?.

 

My gi?t v my l?nh l hai thi?t b? khng th? thi?u trong m?i gia ?nh hi?n ??i, nh?t l trong cu?c s?ng b?n r?n ngy nay, hai thi?t b? ny ? tr? thnh m?t cng c? h? tr? ??c l?c cho cc b n?i tr?.

V?y ?u l gi?i php t?t nh?t cho chi?c my gi?t c?ng nh? l my l?nh nh b?n?

Hy c?ng cc chuyn gia s?a my gi?t electrolux v s?a my l?nh phn tch m?t s? gi?i php t?t nh?t nh.

1. V? my gi?t electrolux.

Gi?i php 1. Hy che l?i.S? d?ng cc t?m vch trang tr ho?c bnh phong ?? che ?i cc thi?t b? khi khng s? d?ng. ?i khi nh?ng b?c rm so ??p m?t c?ng l m?t bi?n php che ch?n h?u hi?u s?a my l?nh

 

Hi?n nay trn th? tr??ng c r?t nhi?u hng my l?nh khc nhau v gi c? c?ng r?t khc nhau. H?n r?t nhi?u ng??i b?n kho?n, lm sao ?? ch?n cho mnh m?t chi?c my l?nh t?t c?a m?t hng uy tn v ch?t l??ng, l?i v?a h?p v?i ti ti?n c?a mnh.

Hy cng nhau tham kh?o bi vi?t so snh m?t s? dng my l?nh sau ?y ?? t? ? c th? c ci nhn t?ng th? ?? c th? l?a ch?n m?t chi?c my l?nh t?t nh?t cho gia ?nh b?n.

My l?nh Panasonic

C kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i trong khi v?n lun duy tr c?m gic d? ch?u. Lc kh?i ??ng, my ho?t ??ng ? m?c cng su?t t?i ?a ?? nhanh chng ??t t?i nhi?t ?? ci ??t. Sau khi ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, my gi?m cng su?t lm l?nh ?? ?? duy tr nhi?t ?? ?.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>