Ngy nay my l?nh l 1 thi?t b? khng th? thi?u trong m?i gia ?nh v c? quan v ?? hi?u h?t v? n th ?a s? ng??i dng hi?u r?t t v h?u nh? ch? bi?t s? d?ng. Nh?ng c th? v l do g ? m my khng l?nh, ng??i s? d?ng khng bi?t ???c nguyn nhn v cch kh?c ph?c d?n ??n my s? b? h? h?ng n?ng h?n.

Bi vi?t ny v?i mong mu?n nh?m gip ng??i dng c th? t? ch?n ?on v kh?c ph?c m?t s? s? c? my l?nh ngay t?i nh ho?c c? quan tr??c khi g?i ??n cc ??n v? s?a ch?a. Tuy nhin s? c m?t s? tr??ng h?p khng th? ch?n ?on ???c m c?n ph?i c thi?t b? v nhn vin c kinh nghi?m ??n ?? ki?m tra.

V l do an ton ?i?n, chng ti khng khuy?n khch ng??i s? d?ng t? s?a ch?a my l?nh, tr? cc tr??ng h?p nh? ?i?u ch?nh romte ho?c ki?m tra ?ng m? CB ngu?n.

suamaylanh122My l?nh m?t ngu?n
Hi?n t??ng : khi m? CB ho?c c?u dao m khng nghe ti?ng bp trn dn l?nh ho?c ?n led trn dn l?nh khng sng.
Nguyn nhn & cch x? l:
- H? m?ch : ki?m tra ngu?n vo t?i CB, c?u dao, ch? ??u dy trn dn l?nh c b? h? khng
- CB h? : CB b? nng ho?c g?t ln g?t xu?ng lc c ?i?n lc khng, tr??ng h?p ny nn thay CB m?i v?i dng c?t t??ng ???ng CB c?
-H? board ?i?u khi?n trn dn l?nh : g?i nhn vin k? thu?t ??n ki?m tra.
Trong tr??ng h?p ny th ng??i dng nn c?n tr?ng trong an ton v? ?i?n.
Remote b?m khng c tc d?ng
Hi?n t??ng : Khi h??ng remote v? dn l?nh ?? nh?n tn hi?u v b?m cc nt ?i?u khi?n m khng nghe tn hi?u h?i ?p.
Nguyn nhn & cch x? l:
- Pin y?u ho?c h?t pin : thay pin m?i
- Remote h? : s? d?ng remote cng lo?i khc ?? ki?m tra

- Board nh?n tn hi?u trn dn l?nh h? : g?i nhn vin k? thu?t ??n ki?m tra v thay c?m bi?n h?ng ngo?i ho?c thay board
Gi th?i ra kh?i dn l?nh c mi hi
Nguyn nhn & cch x? l:
- C mi hi n?m m?c: do lu ngy khng s? d?ng nn c n?m m?c trong dn l?nh. My ch?y kho?ng m?t cht s? h?t mi hi. Nn v? sinh my v n?m m?c khng t?t cho s?c kh?e.
- C mi hi nh v? sinh : do ?ng n??c x? dn l?nh n?i tr?c ti?p v?i h? th?ng ?ng n??c x? nh v? sinh ho?c h? gas m khng c b?y h?i, mi hi trong ?ng x? ho?c h? gas ?i ng??c vo dn l?nh gy hi. Trong tr??ng h?p ny  nn ??i v? tr ??u ra c?a ?ng n??c x?.    
- C mi h?c c?a gas : dn l?nh b? x gas. Tr??ng h?p ny nn t?t my v m? c?a phng v qu?t ht cho thng thong. Gas l?nh ? n?ng ?? cao s? gy chong ho?c b?t t?nh n?u ht ph?i. Trong tr??ng h?p ny nn g?i k? thu?t vin ??n ki?m tra v ??a ra h??ng kh?c ph?c ty theo m?c ??. 
My L?nh b? d?
Hi?n t??ng: Dn l?nh b? ch?y n??c, v? dn l?nh b? ??ng s??ng, gi th?i ra ? d?ng s??ng ho?c th?i ra gi?t n??c, dn l?nh b? ?ng tuy?t .           
Nguyn nhn & cch x? l:
- ?a s? cc tr??ng h?p ny l do dn l?nh b? d?, c?n ph?i v? sinh tadalafil generique prix.
- N?u dn l?nh b? ch?y n??c nhi?u : ?ng n??c x? b? ngh?t ho?c b? s?t.
- N?u dn l?nh th?i ra gi?t n??c : dn l?nh qu d?. Trong m?t s? tr??ng h?p l do l?i nh s?n xu?t, cc dn l?nh ny c m?t s? khe h? qu l?n nn qu?t ht lun cc gi?t n??c th?i ra ngoi.  
- Dn l?nh b? ?ng tuy?t : qu?t dn l?nh khng quay ho?c quay ch?m. Nn s?a qu?t ngay n?u khng c th? d?n t?i h? my nn (block)
My khng l?nh ho?c lc l?nh lc khng
C r?t nhi?u nguyn nhn c?n ki?m tra :
- Ch?nh ch? ?? ho?t ??ng trn remote khng ?ng : ki?m tra trn remote ? ch?nh ?ng ch? ?? (mode) Cool ho?c Auto khng, n?u khng th ch?nh l?i. Cc ch? ?? Dry, Fan, Heat ??u khng lm l?nh. M?t s? tr??ng h?p b?t ch? ?? Timer c?ng c th? khng l?nh. Nn ??c k? h??ng d?n s? d?ng km theo my ?? s? d?ng my ?ng cch.
- X h?t gas : ki?m tra r?t d? b?ng cch quan st 2 ?ng ??ng n?i vo dn nng, c? 2 ?ng nh? v l?n ??u khng ??t, s? vo khng l?nh (khi my l?nh ho?t ??ng t?t, c? 2 ?ng ??u c nhi?t ?? g?n b?ng nhau kho?ng 5-7oC, nhn b?ng m?t 2 ?ng ??u b? ??t. Gi th?i ra dn nng khng nng.
- Qu?t dn nng b? s? c?: theo di kho?n 10-20 pht khng th?y qu?t dn nng quay ho?c quay ch?m h?n bnh th??ng. Khi qu?t dn nng khng quay ho?c quay ch?m, my nn (block) s? ch?y v ng?ng b?t th??ng (l?ng nghe ti?ng my nn ch?y).
- My nn (block) b? s? c? : qu?t dn nng quay nh?ng my nn khng ch?y (khng nghe ti?ng my nn ch?y)

- Board ?i?u khi?n trn dn l?nh h?.
My km l?nh
- B? thi?u gas : quan st 2 ?ng ??ng n?i vo dn nng, ?ng nh? b? bm tuy?t, ?ng l?n khng ??t n?u s? vo khng l?nh l?m. Gi th?i ra dn nng khng nng l?m.
- Dn l?nh v dn nng b? d?.
- My khng ?? cng su?t do l?p vo phng qu l?n.
- Tham kh?o thm cng su?t my:
1 HP : dng cho phng c th? tch 35-40m3.
1.5 HP : dng cho phng c th? tch 40-60m3.
2.0 HP : dng cho phng c th? tch 35-40m3.