da-kho-dung-may-lanhNgy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n?u khng bi?t ch?m sc da v s? d?ng my l?nh ?ng cch, hi?n t??ng kh da l ?i?u khng th? trnh kh?i. V?y c cch no gip b?o t?n s?c ??p c?a ph? n? v?n phng khng?

1.            U?ng nhi?u n??c

Lm vi?c trong mi tr??ng my l?nh, da b?n s? b? m?t n??c v kh ?i nhanh chng, m?t ?i s?c s?ng v t??i tr? v?n c. Nguyn nhn l my l?nh ? ht h?t h?i ?m trong khng kh.  V v?y, b?n c?n b? sung n??c nhi?u h?n v th??ng xuyn. L??ng n??c m chng ta ph?i n?p vo c? th? m?i ngy t?i thi?u l 2 lt. T?t c? cc lo?i n??c ??u gip da s?n ch?c v t??i tr?, nh?ng n??c khong l c?n thi?t. Ngoi ra, b?n c th? dng n??c cam ho?c chanh ?? b? sung vitamin v tr xanh ch?ng lo ha nh?ng khng nn l?m d?ng.

2.            T?o ?? ?m trong phng

Ch? ??ng t?ng ?? ?m trong phng c?ng l m?t cch t?t gip da b?t kh. B?n nn l?p ??t my l?nh c ch?c n?ng lm mt khng kh ho?c my phun s??ng t?ng ?? ?m cho phng. Thm m?t m?o nh? n?a l b?n c th? ??t m?t bt th?y tinh ch?a n??c th? vi cnh hoa vo, ??t trn bn lm vi?c v?a t?ng ?? th?m m? cho phng v?a gip da t??i mt h?n.

3.            ?i?u ch?nh nhi?t ?? my l?nh v?a ph?i

S? d?ng my l?nh ? nhi?t ?? thch h?p khng qu l?nh, th??ng m?c chnh l?ch nhi?t ?? trong nh v ngoi tr?i kho?ng t? 8 ??n 10 ?? C l ph h?p v?i c? th?, ??m b?o s?c kh?e c?a ng??i s? d?ng. Bn c?nh ?, ph?i quan tm b?o tr v v? sinh my th??ng xuyn ?? my ho?t ??ng bnh th??ng.

4.            Dng s?n ph?m m? ph?m t?ng ?? ?m (kem d??ng da, bnh x?t khong)

M? ph?m h?n l cng c? lm ??p s? m?t c?a ph? n? v kem d??ng da l s?n ph?m r?t quan tr?ng. L?a ch?n kem d??ng da ph?i ph h?p v?i t?ng lo?i da m?i pht huy ???c h?t tc d?ng c?a kem. Nn s? d?ng v?i l??ng v?a ph?i v d??ng da vo ban ?m, t? 11 gi? ?m ??n 5 gi? sng l kho?ng th?i gian da h?p th? nhi?u nh?t. Bnh x?t khong c?ng gip lm ?m v mt da, tuy nhin khng th? thay th? kem d??ng ?m, t?t nh?t nn x?t khong tr??c r?i thoa kem d??ng sau ?? da khng m?t n??c.

5 http://...l/levitra-canada/.            Dnh th?i gian ng? tr?a

Theo nghin c?u, ng??i ng? tr?a th??ng xuyn s? c ln da ??p h?n ng??i khng ng? tr?a b?i khi ? da c?a b?n s? ???c ngh? ng?i. V v?y, d b?n r?n ??n m?c no, b?n c?ng nn dnh 10-15 pht ngh? tr?a nh!

6.            Th??ng xuyn v?n ??ng c? th?

Ng?i lm vi?c trong v?n phng 8 gi? m?i ngy s? lm c? th? m?t m?i v c?ng th?ng, da b?n c?ng s? b? ?nh h??ng b?i mn hnh my tnh ho?c tia ?i?n t? cc thi?t b? ?i?n t?. B?n nn dnh t pht cho bi t?p v?n phng gi?a gi?, thay v ?i thang my th ?i thang b? ho?c ??ng d?y ?i photo ti li?u ho?c ti?p xc v?i b? ph?n khc c?ng l m?t cch t?p th? d?c.

7.            R?a m?t b?ng n??c ?m

N??c ?m gip kch thch l?u thng tu?n hon mu, t?o ?i?u ki?n cho da trao ??i ch?t t?t h?n. N??c ?m cn gip l? chn lng gin v?a ph?i, lm gi?m hi?n t??ng t?t ngh?n l? chn lng. V?y nn dng n??c ?m r?a m?t tr??c khi d??ng da s? t?t h?n n??c l?nh, lc ? l? chn lng gin ra v h?p thu hi?u qu? s?n ph?m.

8.            ??p m?t n?

Cc lo?i m?t n? t? thin nhin r?t c ch cho vi?c b? sung n??c v d??ng ch?t cho da ( nh? m?t n? lm t? m?t ong, tr?ng, khoai ty, d?a chu?t...) L?u , khng nn dng m?t n? qua ?m v da b?n ch? th?m th?u ch?t dinh d??ng trong kho?ng 30 pht thi.

9.            Trnh t?m vi sen

Theo bc s? da li?u, ti?n s? Jessica Krant: Khng ch? do ti?p xc v?i ?i?u ki?n mi tr??ng c ?? ?m khng kh th?p, m vi?c t?m d??i vi hoa sen c?ng l?y ?i cc lo?i d?u gi? ?m t? nhin trn da, khi?n b?n c c?m gi kh gia nhi?u h?n. V v?y, h?n ch? s? d?ng vi hoa sen khi t?m nh.

10.          B? sung d?u th?c v?t v d?u c

N?u c ?i?u ki?n, b?n nn ??u t? thm d?u th?c v?t v d?u c ??u r?t t?t cho ?? ?m c?a da. Cc tinh d?u th?c v?t t? thin nhin gip duy tr ?? ?m v lm s?ch da, c kh? n?ng th?m th?u da v ??y cc h?t b?i trong l? chn lng ra ngoi. D?u c ch?a acid bo EPA ng?n ch?n s? xu?t hi?n n?p nh?n lo ha, ng?n ch?n tc h?i c?a tia c?c tm v gip da s?n ch?c kh?e m?nh h?n.

By gi? vi?c b?o v? m?t ln da khng b? kh ? ch?n v?n phng c?a ch? em mnh l chuy?n nh? r?i ?ng khng no?