suamaylanhquan7Kh h?u ?ang nng d?n ln khi?n con ng??i lun c?m th?y kh ch?u v c?ng th?ng.Lm sao ?? xoa d?u c?n nng ?i ?? khng ?nh h??ng ??n s?c kh?e v hi?u su?t cng vi?c.

Vi?c s? d?ng my l?nh ?? t?o ra khng kh mt xung quanh, gi?i t?a b?t c?n nng l vi?c h?t s?c c?n thi?t. D?o quanh cc con ???ng, cc khu v?c th c th? th?y r nhu c?u l?p ??t, v? sinh my l?nh ? m?i c nhn, m?i c? quan, cng ty hay x nghi?p ?ang gia t?ng.

 
suamaylanhquan7Ma nng s?p t?i, nhu c?u s? d?ng ?i?u ha ?ang t?ng ln. M??i cu h?i v gi?i ?p t? K? s? H Tu?n Huy d??i ?y s? gip b?n l?a ch?n v s? d?ng ?i?u ha trong gia ?nh ?ng cch hi?u qu?.
Cu 1. Ch?n cng su?t c?a my ?i?u ha nh? th? no cho ph h?p?

Thng th??ng, ??i v?i phng ng? v phng khch ? h? gia ?nh, chng ta ch?n kho?ng 600Btu/h cho m?i mt vung di?n tch phng.
V d?: Phng d??i 15, 20, 30, 40m2 s? d?ng cc my c cng su?t t??ng ?ng l 9000, 12000, 18000, 24000 BTU/h.
 

suamaylanhquan7

S? h?u m?t chi?c my ?u ha trong ma nng qu? l tuy?t v?i. Th? nh?ng, n?u khng s? d?ng ?ng cch, my s? ph?n t?c d?ng, ?nh h??ng ??n s?c kh?e cc thnh vin trong gia ?nh.

1. Trnh thay ??i nhi?t ?? ??t ng?t

 

Vi?c ?? qu?t th?i tr?c ti?p vo ng??i lm c? th? m?t n??c v nhi?t l??ng, b? l?nh v d? m?c b?nh. C ng??i ?ang r?t nng, m? hi nh? t?m, ??t nhin b?t qu?t l?n, d? d?n t?i nhi?m phong. N?u lc ng? cn ?? qu?t s? b? cm. Y h?c ? ghi nh?n nh?ng tr??ng h?p ??t t? do n?m qu?t.

 

Phng l?p my ?i?u ha ph?i ???c gi? kh ro (?? ?m t?t nh?t t? 30% ??n d??i 60%) ?? cc lo?i vi khu?n, vi n?m khng c ?i?u ki?n pht tri?n. Khi my khng ho?t ??ng, tr??c khi vo phng c?n m? c?a cho phng thong, sng v ?m ln r?i m?i m? my l?i.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>