da-kho-dung-may-lanhNgy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n?u khng bi?t ch?m sc da v s? d?ng my l?nh ?ng cch, hi?n t??ng kh da l ?i?u khng th? trnh kh?i. V?y c cch no gip b?o t?n s?c ??p c?a ph? n? v?n phng khng?

 

may lanh gia reTh? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung

By gi?, chng ta cng tm hi?u nh?ng ?u ?i?m c?a 4 lo?i ny ?? c ci nhn ?ng v? s?n ph?m c?a t?ng th??ng hi?u, v ??nh h??ng ring dng s?n ph?m ph h?p v?i nhu c?u c?a mnh nh.

 

dieu-hoa-khong-khiKh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng my l?nh. Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau.

??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, th l?a ch?n dng my cao c?p, ??t ti?n v ng??c l?i ng??i mu?n ti?t ki?m chi ph th l?a ch?n dng my c cng su?t th?p, my ? qua s? d?ng nh?ng v?n ??m b?o ch?t l??ng t?i nh?ng c?a hng uy tn.

 

DIEU_KHIEN_INVERTERS?n ph?m ?i?n my no khi s? d?ng lu ngy m khng n?m r nguyn l ho?t ??ng, khng ch?m sc, b?o tr s? d?n ??n nhi?u h? h?ng v m?t chi ph cho cc l?n s?a ch?a. Ring ??i v?i dng my l?nh inverter ng??i s? d?ng c?n n?m r c?u t?o, nguyn l v cch b?o tr my ?? vi?c s? d?ng khng b? gin ?o?n.

C?u t?o v nguyn l ho?t ??ng c?a my l?nh inverter so v?i my l?nh thng th??ng:

 

suamaylanhtainhaTrn th? tr??ng c nhi?u dng s?n ph?m my l?nh xu?t x? t? nhi?u hng khc nhau nh? : Toshiba, LG, Daikin, Akibi, Samsung, Panasonic.

Vi?c xu?t hi?n nhi?u hng s?n xu?t ny lm ng??i tiu dng nh? chng ta phn vn trong vi?c l?a ch?n dng my l?nh ?? s? d?ng sao cho ti?t ki?m ?i?n v lu b?n nh?t.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>