?i?u ha nhi?t ?? c ch?ng ???ng pht tri?n di v?i nhi?u s? c?i ti?n t? khi xu?t hi?n trn th? gi?i vo n?m 1902. Ngy nay chi?c ?i?u ha nhi?t ?? khng ch? ??n thu?n l gi?i php gip lm mt ho?c s??i ?m cho cc gia ?nh v cng s? m cn bao g?m ch?c n?ng l?c khng kh, ??m b?o s?c kh?e cho ng??i s? d?ng.

V?i nh?ng ti?n b? v s? pht tri?n cng ngh?, ngy nay, ?i?u ha nhi?t ?? ?em l?i s? an ton cho chng ta thng qua cng ngh? l?c kh tin ti?n. Ngy cng c nhi?u ng??i tiu dng quan tm t?i ch?c n?ng l?c kh c?a ?i?u ha nhi?t ?? xu?t pht t? nh?n th?c ngy cng cao v? tc h?i c?a nhi?m khng kh c?ng nh? s? t?n t?i c?a cc lo?i vi khu?n trong khng kh ??i v?i s?c kh?e con ng??i.

V?i s? pht tri?n c?a ?i?u ha nhi?t ?? cng ngh? Inverter, s? sng t?o ? ??t t?i mt b??c ti?n m?i.

Chng ta cng nhn l?i s? pht tri?n cng ngh? thng qua ?i?u ha nhi?t ?? cng ngh? Inverter m?i nh?t c?a LG.

Tnh n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng v??t tr?i

Tnh n?ng n?i tr?i c?a ?i?u ha nhi?t ?? cng ngh? Inverter chnh l kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng v quan tr?ng h?n gi?m nh? tc ?ng mi tr??ng. Cc tnh ton ch? ra r?ng cng ngh? HVAC v s? th?p sng cc ta nh th??ng m?i v dn sinh tiu t?n t?i 25% tiu dng n?ng l??ng th? gi?i.

Cng ngh? Inverter c?i ti?n gip ti?t ki?m n?ng l??ng ?ng k? so v?i cc s?n ph?m khng s? d?ng cng ngh? Inverter. Cng ngh? m?i gip ki?m sot lm mt v s??i ?m m?t cch thng minh, ?i?u ch?nh nhi?t ?? trong phng, gi?m l??ng ?in n?ng tiu th? v duy tr t?t ho?t ??ng.

M?t trong nh?ng m?u trnh lng m?i nh?t g?n ?y chnh l ?i?u ha nhi?t ?? LG Deluxe Inverter V. Trong n?m nay lo?i ?i?u ha ny d?n ??u v? t? l? hi?u su?t n?ng l??ng (EER), gip ti?t ki?m ?i?n n?ng t?i 60% so v?i cc lo?i ?i?u ha thng d?ng khc.

M?t ?i?m m?nh khc nh?ng d??ng nh? t ???c bi?t ??n c?a model ny chnh l kh? n?ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? trong phng t?i m?c mong mu?n nhanh chng. Cc th? nghi?m cho th?y v?i lo?i ?i?u ha ny b?n ch? c?n kho?ng 3 pht ?? t?ng ho?c gi?m nhi?t ?? trong phng thm 5C, nhanh h?n 20% so v?i cc model khng s? d?ng cng ngh? Inverter.

Ngoi ra, v?i hi?u su?t v??t tr?i Deluxe Inverter V cn c tnh n?ng gi?m ti?ng ?n. B?n c th? ??t ???c m?c nhi?t ?? mong mu?n m khng ph?i b?n tm ??n ti?ng ?n t?o ra b?i chi?c ?i?u ha khi n?n nhi?t ?? thay ??i nhanh chng.

S? k?t h?p cng ngh? tinh t?

Deluxe Inverter V gip ?em l?i khng kh trong lnh nh? cng ngh? l?c kh v??t tr?i. Cc ti l?c kh v cng ngh? Plasma gip lm s?ch khng kh ra vo ?i?u ha v mi tr??ng xung quanh, ng?n s? hnh thnh n?m m?c v vi khu?n trong khi cc lo?i ?i?u ha thng th??ng ??i m?t v?i nguy c? b? ?m bn trong.

Thng qua kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n n?ng v cng ngh? l?c kh tin ti?n Deluxe Inverter V chnh l gi?i php hon h?o cho ng??i tiu dng.

Ngu?n : internet