?p ?ng ???c nhu c?u th?m m? v ch?t l??ng ngy cng cao, Sumikura t? ho l m?t trong nh?ng th??ng hi?u phn ph?i s?n ph?m ?i?u ha th??ng m?i l?n nh?t th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay. V?i nh?ng c?i ti?n ??c bi?t v ??m b?o tnh th?m m? cao, Sumikura ? chi?m tr?n ni?m tin c?a ng??i tiu dng v? th? tr??ng my Cassette v t? ??ng.

Cassette c?a Sumikura ???c thi?t k? ??c bi?t ph h?p v?i cc khng gian v?a v l?n nh? h?i tr??ng, v?n phng, nh hng, phng h?p, phng khch Cng v?i nh?p ?? pht tri?n, nh?ng khng gian ny ngy cng ?i h?i cao v? tnh th?m m? c?ng nh? ch?t l??ng.

suamaylanhgiare

N?m b?t ???c nhu c?u ?, Sumikura ? c nh?ng b??c c?i ti?n v??t b?c t?o nn dng my Cassette compact v?i cng su?t nh? ph h?p v?i nh?ng khng gian ?i h?i th?m m? cao nh?ng c di?n tch nh? nh? cc showroom, phng lm vi?c,khch s?n

Dng my Cassette compact c thn my ???c thi?t m trn tr?n ch? l? ra ph?n panel r?t nh? g?n, panel ???c thi?t k? v?i cc h??ng gi khc nhau, cho h??ng gi t?a ??u s? lm cho khng gian ?i?u ha gi?m nhi?t ?? r?t nhanh. ??ng th?i, dn l?nh ???c tch h?p b?m n??c x? v?i c?t p trn 7m s? ph h?p v?i m?i khng gian tr?n.

Nh? m?t ?i?m nh?n cho khng gian ?i?u ha, cc panel ???c thi?t k? v?i ki?u dng trang nh, nhi?u mu s?c khc nhau v c?ng r?t d? dng tho rp ?? b?o d??ng s?a ch?a. Thi?t k? ??c bi?t c?a panel c?ng gip ng??i dng c th? l?a ch?n t? 1 ??n 4 h??ng th?i cho khng gian ?i?u ha. Cc cnh ??o ???c ?i?u ch?nh theo nhi?u gc ?? khc nhau c th? ?i?u ch?nh ???c, trnh th?i tr?c ti?p lu?ng gi vo ng??i t?o c?m gic kh ch?u khi ng?i th??ng xuyn trong khng gian ?i?u ha click on this link.


M?t ?u ?i?m v??t tr?i c?a Cassette compact l ?? ?n c?a my c?c th?p 25dB(A) g?n nh? khng nghe th?y trong khi v?n ??t ???c ?? l?nh nhanh. ? l nh? qu?t dn l?nh ???c tch h?p cng ngh? Screw flow cho ra dng kh d?ng so?n ?c v?i l?u l??ng gi l?n.

Bn c?nh ?, v?i nh?ng khng gian r?ng, thng t?ng, nh x??ng ho?c c tr?n qu cao th t? ??ng Floor Standing s? l ph??ng n t?t nh?t b?i thi?t k? nh? g?n v cc cnh ??o gi t? ??ng s? cho lu?ng gi phn tn v r?t ??u trong khng gian ?i?u ha. M?t khc, dy cng xu?t r?ng t? 2hp ??n 12hp gip t? ??ng ph h?p v?i m?i khng gian, ngay c? nh?ng khng gian nh? nh? phng khch v?n c th? s? d?ng t? ??ng ???c do qu?t s? d?ng cng ngh? Screw flow cho dng kh ra v?i ?? ?n c?c th?p.

B? l?c Photic catalyst, lo?i tr? cc vi khu?n c h?i, phn h?y cc mi kh ch?u trong khng kh, cng v?i cng su?t d??i 4hp ???c thi?t k? v?i dng ?i?n 220v-1ph c?ng l nh?ng ??c ?i?m khi?n t? ??ng ph h?p v?i nh?ng khng gian ?i?u ha khng c ?i?n 3ph, nh ring ho?c v?n phng.

S?n ph?m Sumikura ???c s?n xu?t theo cng ngh? hng ??u Nh?t B?n, nh?p kh?u nguyn chi?c t? Malaysia ho?c n??c th? 3, tch h?p nh?ng tnh n?ng tin ti?n nh?t hi?n nay nh?ng v?n ??m b?o gi thnh h?p l.

Sumikura t? ho mang ??n khch hng nh?ng s?n ph?m khng ch? ?i?u ha khng kh m cn tn vinh thm tnh th?m m? c?a ngi nh hi?n ??i

Ngu?n : internet