sua-binh-nong-lanh

Bnh nng l?nh l thi?t b? h?u d?ng trong m?i gia ?nh, sau ?y l m?t vi b?nh th??ng g?p ? chng: 

1. Bnh n??c nng b? r? n??c.

?y l b?nh c?a h?u h?t cc bnh n??c nng ???c s? d?ng h?n 2 n?m v ch?a ???c bo d??ng ??nh k?. Theo c?u t?o bn trong c?a bnh n??c nng c thanh magie, tc d?ng c?a thanh ny l lm v?t hi sinh ?? ch?ng ?n mn thnh bnh. Qua th?i gian s? d?ng thanh magie b? ?n mn h?t v ?n mn sang thnh bnh, gy nn hi?n t??ng r? n??c.

Cch phng trnh h? h?ng ny l th??ng sing v? sinh b?o d??ng bnh n??c nng ??nh k?, thay thanh magie.

2. Bnh n??c nng l?nh khng v ngu?n

Nguyn nhn ki?m tra l?i ngu?n ?i?n xung quanh, cng t?t, phch c?m n?u ? ki?m tra t?t c? m v?n khng c ngu?n ?i?n, vui lng lin h? cho b? ph?n k? thu?t v r?t c th? my ? b? h? board ngu?n, chy t?

3 http://thompsonmusic....ml. My n??c nng khng nng.

H?u h?t nguyn nhn c?a h? h?ng ny l do thanh ??t nng b? h?ng, cn g?i l thanh bi?n tr? cch kh?c ph?c duy nh?t l thay thanh ??t nng gi c? tuy thu?c vo t?ng my v ?? hi?m c?a s?n ph?m b?n ?ang dng.
My n??c nng l?nh b? ch?m ?i?n
Nguyn nhn chnh c?a hi?n t??ng ny l my l?nh khng ???c l?p ?ng cch n?u my b?n l my m?i. Cn khi my b?n ? s? d?ng lu ngy v m?i c hi?n t??ng ch?m ?i?n th c m?t vi nguyn nhn sau:

  • - Do my b? r? n??c
  • - R r? ngu?n ?i?n do va ??p, chu?t c?n dy d?n..
  • - H?ng board m?ch do s? d?ng my qu lu ho?c l?i c?a nh s?n xu?t
  • - L?p cch ?i?n c?a thanh ?i?n tr? b? ?n mn gy r ?i?n ra ngu?n n??c

Hy ?? Tr??ng Ph gip b?n kh?c ph?c nh?ng h? h?ng trn m?t cch nhanh nh?t