lapdatmaylanh11Vi?c l?p ?i?u ha cn g?i l l?p my l?nh t??ng ch?ng r?t ??n gi?n nh?ng n?u chng ta khng kho lo trong vi?c h?p phong th?y s? ?nh h??ng l?n ??n s?c kh?e v tr??ng kh trong nh.

Chng ta th??ng xuyn s? d?ng my l?nh nh?ng tai bi?t trong lu?t phong thu?, ngu?n n?ng l??ng c?a ?i?n v gi t? my ?i?u ha s? ?nh h??ng ??n tr??ng kh trong nh, v ?y l v?t d?ng thu?c hnh kim.

 

SGTT.VN - C? ??n ma kh, my l?nh l?i bn ???c hng. Ng??i nhi?u ti?n mua my l?nh ??t ti?n. Cn ng??i t ti?n mua my l?nh cng su?t th?p ho?c l my ? qua s? d?ng. Nh?ng d ch?n my c? hay m?i c?ng c?n bi?t vi ?i?u c? b?n ?? s? d?ng ???c t?i ?u v ti?t ki?m chi ph.

Trung bnh, c? 1m2 phng c?n n?ng su?t l?nh kho?ng 500BTU/h. V d? phng 20m2 th n?ng su?t l?nh yu c?u kho?ng 12.000BTU. C? th?, ??i v?i cc h? gia ?nh nh?, c th? dng lo?i hai c?c (spilit type) ho?c m?t c?c ty theo c?u trc nh. Phng c di?n tch t? 9 ??n 15m2 c th? g?n my cng su?t 9.000 BTU/h (m?t ng?a), t? 15 ??n 20m2 g?n my 12.000 BTU/h (1,5 ng?a), t? 20 ??n 30m2 g?n my 18.000 BTU/h (hai ng?a)

 

 may_lanh_di_dong?? c th? lm l?nh ???c nhi?u khng gian trong nh, hi?n nay trn th? tr??ng ? c lo?i my l?nh di ??ng v?i kch th??c nh? g?n, d? dng di chuy?n v thi?t k? trang nh mang l?i cho b?n thm s? l?a ch?n lm l?nh khng gian trong ngi nh c?a mnh.

Thng th??ng ?? c th? lm l?nh nhi?u khng gian trong ngi nh, ng??i ta th??ng ngh? ??n my l?nh trung tm v?i nhi?u dn l?nh k?t n?i v?i m?t dn nng hay l?p nhi?u my l?nh cho t?ng khng gian.

 

Ki?u dng v m?t s? tnh n?ng khc c?a my n??c nng ? ???c c?i ti?n, nh? vi sen ???c thi?t k? ?? ?i?u ch?nh dng n??c phun t?p trung theo ki?u massage, phun nhi?u tia, phun xe...

Ring v?i ph?n my, cc c?i ti?n ???c ??a ra nh? g?n thm thi?t b? ch?ng r ?i?n, ch?ng r n??c, t? ng?t ?i?n khi dng n??c qu y?u, t? b thm nhi?t ?? khi t?c ?? dng n??c thay ??i ??t ng?t, c b?m tr? l?c

 

Nh?ng c?n nng lun lm chng ta kh ch?u v m?t m?i, ?i?u ny s? gy ?nh h??ng ??n hi?u su?t lm vi?c v m?i ho?t ??ng xung quanh. Cn g tuy?t v?i h?n khi ???c ? trong b?u khng kh trong lnh v thong mt b?i my l?nh mang l?i sau nh?ng gi? lm vi?c c?ng th?ng.

Nh?ng th?t kh ch?u khi chi?c my l?nh thn yu b? h? ??t ng?t do nh?ng h? h?ng x?y ra ngoi mu?n ho?c do chng ta khng ch?m sc n. Lm th? no ?? my l?nh ho?t ??ng bnh th??ng khi ta khng th? t? mnh kh?c ph?c ???c ?

Th?t ??n gi?n v d? dng khi b?n ??n v?i ?i?n l?nh Tr??ng Ph.Chng ti l n?i chuyn cung c?p d?ch v? s?a ch?a my l?nh t?n nh nhanh chng, g?i l c ngay v?i ch?t l??ng v??t tri v ?? uy tn cao.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>