?p ?ng ???c nhu c?u th?m m? v ch?t l??ng ngy cng cao, Sumikura t? ho l m?t trong nh?ng th??ng hi?u phn ph?i s?n ph?m ?i?u ha th??ng m?i l?n nh?t th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay. V?i nh?ng c?i ti?n ??c bi?t v ??m b?o tnh th?m m? cao, Sumikura ? chi?m tr?n ni?m tin c?a ng??i tiu dng v? th? tr??ng my Cassette v t? ??ng.

 
34-33-1_25-12-2010_su-dung-may-lanh-tiet-kiem

My l?nh chi?m trn 60% t?ng ?i?n n?ng tiu th? c?a t?t c? cc thi?t b? ?i?n trong nh. V?i m?t my l?nh ?ang s? d?ng, lm sao chng ta bi?t l ?ang s? d?ng hi?u qu? hay ?ang lng ph v? ?i?n?

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>