?i?u ha nhi?t ?? c ch?ng ???ng pht tri?n di v?i nhi?u s? c?i ti?n t? khi xu?t hi?n trn th? gi?i vo n?m 1902. Ngy nay chi?c ?i?u ha nhi?t ?? khng ch? ??n thu?n l gi?i php gip lm mt ho?c s??i ?m cho cc gia ?nh v cng s? m cn bao g?m ch?c n?ng l?c khng kh, ??m b?o s?c kh?e cho ng??i s? d?ng.

 

suamaylanhquan7Ln da m?m m?i v kh?e m?nh c ?nh h??ng l?n t?i v? ??p ton di?n c?a m?t ng??i. M?t ?i?u ch?c ch?n l m?t ln da kh khng th? l m?t ln da kh?e m?nh. Gi? ?? ?m cho ln da khng ph?i l cng vi?c d? dng.

 

?? rau qu? lun t??i ngon trong nh?ng ngy h nng n?c, cc b n?i tr? c?n l?u nh?ng ?i?u sau khi l?u tr? chng trong t? l?nh nh
Nn b?o qu?n rau c? ? nhi?t ?? no

 
Vi?c phn bi?t raus?ch b?ng m?t th??ng r?t kh ??i v?i nh?ng ng??i n?i tr?. Tuy nhin, sau ?y l m?t s? d?u hi?u c th? gip b?n t?ng kh? n?ng ch?n ?ng lo?i rau s?ch:
 
?i ch? 1 bu?i ?n c? tu?n l tnh tr?ng ph? bi?n c?a nhi?u gia ?nh hi?n ??i. V?i qu? th?i gian ngy cng eo h?p, ?? c m?t b?a ?n nhanh chng, b?n b?t bu?c ph?i vi?n ??n th?c ph?m ?ng l?nh

Cc lo?i th?c ph?m c hm l??ng protein cao nh? b? s?a, th?t, c, th?t gia c?m khng th? an ton khi b?o qu?n ? nhi?t ?? khng kh. Hoa qu? v rau s? t??i lu h?n ? nhi?t ?? khng kh v th? nn b? ra kh?i t? l?nh n?u khng c ?i?n ngay.
 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>