G?n ?y cc hng ?i?n t? ?ua nhau qu?ng co cc lo?i my l?nh, t? l?nh, my gi?t... c ch?c n?ng di?t cc lo?i virus, trong ? c lo?i di?t ???c c? virus H5N1?!
M?i ?y hng ?i?n t? L. tung ra th? tr??ng lo?i my l?nh Neo Plasma Plus di?t virus H5N1. Tr??c ?, hng ?i?n t? Sh. c?ng ? gi?i thi?u m?t hng t??ng t?. Nhi?u ng??i bn hng m?nh mi?ng gi?i thi?u: C? lo?i no c k hi?u ion l di?t ???c t?t.

 
Ma nng n?m nay th? tr??ng TPHCM c thm d?ch v? cho thu my l?nh, ?p ?ng nhu c?u ch?ng nng ng?n h?n c?a ng??i tiu dng.
Cch th?c kinh doanh ny lm th? tr??ng hng ?i?n l?nh, v?n ? "nng", cng thm "b?ng".
Khch hng l th??ng ?? 
 

Ch?o ch?ng dnh l m?t v?t d?ng th??ng ngy quen thu?c v?i ch? em. Nh?ng ch?a ch?c l chng ta ? bi?t nh?ng m?o v?t s? d?ng v b?o qu?n cho ?ng cch.

 
B?p ?i?n l m?t trong nh?ng cng c? n?u n??ng kh ti?n l?i, nh? nhi?t ?? ?n ??nh nn h?i nng c?ng ???c phn tn ??u h?n. Tuy nhin khng ph?i ai c?ng bi?t s? d?ng n ?ng cch.

1. Thng tin hi?n th? trn m?t ??ng h? c?a b?p

M?t trong nh?ng sai l?m l?n nh?t khi s? d?ng b?p ?i?n chnh l vi?c khng b?t ?ng nt m? b?p. Hy tun th? nh?ng bi?u t??ng ch? d?n trn b?ng ?i?u khi?n c?a b?p tr??c khi b?t b?p ln.

 
2 m?o gi?i r??u hi?u qu?

U?ng nhi?u r??u trong cc b?a ti?c, cc bu?i h?p m?t b?n b l chuy?n kh trnh kh?i.

Qu chn khng ch? khi?n b?n c?m th?y m?t m?i, m?t vui m cn gy tc h?i v? lu v? di. D??i ?y l g?i m?t s? mn ?n thng d?ng gip h?n ch? ph?n no tnh tr?ng ny.
 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>