My l?nh samsung treo t??ng tam di?n 24000BTU/h AR5100
Tên sản phẩm : My l?nh samsung treo t??ng tam di?n 24000BTU/h AR5100
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

Lm mt/s??i ?m nhanh h?n, xa h?n, v t?a ??u kh?p phng

L??i l?c ti?n d?ng l?c b?i, t?p ch?t c h?i v tc nhn gy d? ?ng trong khng kh

B? Ba b?o v? t?ng c??ng ??m b?o ?? b?n ??p t?i ?u c?a s?n ph?m

L??i l?c ti?n d?ng :

Khng gi?ng nh? cc b? l?c trn cc my ?i?u ho khc th??ng r?t kh ?? v? sinh, l??i l?c trn my ?i?u ho Samsung ???c ??t ? bn ngoi, pha n?p trn. V th?, n c th? ???c tho ra d? dng, lm s?ch v ??t vo l?i m khng c?n ph?i thao tc m? n?p ho?c ko m?nh. L?p mng ch?ng khu?n gip l?c s?ch b?i, t?p ch?t c h?i v cc tc nhn gy d? ?ng trong khng kh.*
* Th? nghi?m t?i Phng th nghi?m ki?m tra Hn Qu?c (FiTi / KEMTi) v phng th nghi?m Nh?t B?n (iTEA). D? li?u ? ???c ?o trong ?i?u ki?n th? nghi?m c? th? v c th? khc nhau d?a trn cc y?u t? mi tr??ng

Ch? ?? 1 ng??i dng : 

may-lanh-samsung-24000btu51001

Tags: may lanh samsung gia re - may lanh panasonic gia re

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...