My l?nh Mitsubishi Inverter c? 1.0 hp
Tên sản phẩm : My l?nh Mitsubishi Inverter c? 1.0 hp
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

Model:   T? 2007-2010

Cng su?t :1hp 

C ch?c n?ng Inverter (Ti?t ki?m 40% ?i?n n?ng tiu th?)

Block my cn zin

Ch?t l??ng trn 85%

B?o hnh v free v? sinh my trong vng 06 thng , bao l?p ??t .

Gi : Call 0909 520 179

Tags: may lanh cu , may lanh cu gia re, may lanh inverter cu, may lanh daikin cu, may lanh toshiba cu, may lanh lg cu, may lanh panasonic cu, may lanh sanyo cu

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...