My l?nh panasonic CU/CS-E9RKH-8
Tên sản phẩm : My l?nh panasonic CU/CS-E9RKH-8
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

My l?nh panasonic CU/CS-E9RKH-8 l dng inverter 2 chi?u cao c?p, ?i?u ha 4 ma t?n h??ng quanh n?m v n lm l?nh trong ma h v gip ma ?ng tr? nn ?m p h?n. Ngoi ra, n cn l 1 my l?c khng kh.

V?i ch? ?? lm l?nh nhanh, m?i 2015 IAUTO-X, cng ngh? inverter ti?t ki?m n?ng l??ng, c?m bi?n ECO thng minh v Nanoe-G l?c s?ch khng kh trong nh, v hi?u ha cc vi sinh v?t bm dnh v kh? mi bm trn ?? ??c.

Thi?t k? m?i v?i cnh ??o gi AEROWINGS c m?t ht gi r?ng h?n, t?c ?? qu?t c?c cao. My t?p trung lu?ng gi th?i trong ph?m vi h?p ?? lm mt nhanh nh?t c th?. N cn gip phn b? lu?ng kh l?nh ra kh?p c?n phng v lm b?n d? ch?u h?n

Thng s? k? thu?t c?a : My l?nh panasonic CU/CS-E9RKH-8

tskt-may-lanh-panasonic-cu-cs-e9rkh8

tskt1-may-lanh-panasonic-cu-cs-e9rkh8

tskt2-may-lanh-panasonic-cu-cs-e9rkh8

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...