My l?nh LG inverter V10APM xua mu?i
Tên sản phẩm : My l?nh LG inverter V10APM xua mu?i
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

Cng ngh? Inverter V - Xua mu?i - T? ??ng lm s?ch - T?m vi l?c b?i 3M

CNG NGH? XUA MU?I B?NG SNG SIU M

Thi?t b? xua mu?i c?a Cng ty LG Electronics Vi?t Nam c tc d?ng xua ??t 82,15%* s? mu?i Aedes aegypti t?i ?i?u ki?n th? nghi?m.
* Phi?u tr? l?i k?t qu? th? nghi?m c?a Vi?n S?t rt - KST - CT T? ???c ?nh km

may-lanh-lg-xua-muoi

cong-nghe-inverter

tam-loc-3m

Tags: may lanh lg gia re - may lanh lg cu gia re

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...