My l?nh LG inverter V10APC
Tên sản phẩm : My l?nh LG inverter V10APC
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

V?i ???ng vi?n c? ?i?n, l?ch lm, hi?n th? thng minh v trau chu?t ??n t?ng chi ti?t, ?i?u ha LG mang ??n s? t??i m?i, th?i trang cho khng gian s?ng c?a gia ?nh b?n.

CNG NGH? INVERTER V :

Cu?c cch m?ng cng ngh? Inverter c?a LG khng ch? t?o ra nh?ng dng s?n ph?m ho?t ??ng siu m m cn gip ti?t ki?m ?i?n n?ng tiu th? ??n 60%

02congngheinverterV_new_Gold

KI?M SOT N?NG L??NG CH? ??NG :

Ch? ?? ki?m sot n?ng l??ng ch? ??ng gip ng??i dng ?i?u ch?nh m?c tiu th? ?i?n n?ng v cng su?t l?nh thng qua vi?c ki?m sot t?n s? t?i ?a c?a ??ng c? my nn.

03_kiemsoatnangluong

CH?M SC DA PLASMASTER

Ion Plasmaster cao c?p c?a ?i?u ha LG k?t h?p v?i cc phn t? n??c trong khng kh, t?ng c??ng ?? ?m cho da, ??ng th?i duy tr ?? ?m c?n thi?t cho mi tr??ng khng kh trong phng. Ion Plasmaster khng ch? cn b?ng ?? ?m cho khng kh, m cn gip ln da lun m?m m?i, m?n mng.

05_PlasmasterSkincare

T?O ION PLASMASTER

H?n 3 tri?u ion plasmaster khng ch? di?t khu?n khng kh ?i qua ?i?u ha, m cn di?t khu?n kh?p phng, t? ? mang l?i khng kh trong lnh h?n, s?ch khu?n.

04_ionT? ??NG LM S?CH

Ch?c n?ng t? ?ng lm s?ch gip hong kh dn t?n nhi?t ?? ng?n ch?n cc vi khu?n v n?m m?c pht tri?n. Khng ch? v?y, Ion t?ng c??ng gip lo?i b? mi kh ch?u t? ?i?u ha, ?em ??n cho b?n khng kh trong lnh.

06_PlasmasterAutoCleaning

T?M VI L?C B?O V? ?A N?NG 3M

T?m vi l?c b?o v? ?a n?ng 3M v?i lu?ng gi t?i ?u, gi?m ?n, c th? l?c s?ch tc nhn c h?i (bao g?m ph?n hoa, b?i nh? - ?y l nh?ng tc nhn gy b?nh hen suy?n) nh? l?c t?nh ?i?n m?nh m? trn b? m?t.

07_MICo

che-do-ngu0dem

do-on

doa-gio-4-huong

khu-am

loc-khang0khuan

lapdat

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...