My l?nh Daikin FTKC20NVMV
Tên sản phẩm : My l?nh Daikin FTKC20NVMV
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

?i?u ha DAIKIN INVERTER FTKC20NVMV

- Cng su?t: 7000BTU/h

- Lo?i ?i?u ha: 1 chi?u

- Cng ngh?: Inverter-

Gas R32 - Xu?t x? Thi Lan

??ng c? my nn DC t? tr? v ??ng c? qu?t DC
Hi?u su?t n?ng l??ng ???c nng cao v?i ??ng c? my nn DC t? tr? s? d?ng nam chm Neodym m?nh h?n kho?ng 10 l?n so v?i nam chm ferrite. M?t ??ng c? DC ?i?u khi?n quay c?ng ???c s? d?ng lm ??ng c? qu?t ?? gi?m h?n n?a m?c tiu th? n?ng l??ng.
My nn d?ng swing
Hi?u qu? n?ng l??ng ???c c?i thi?n b?ng cch gi?m ma st ho?t ??ng v r r? ga l?nh trong khi t?i thi?u ha ti?ng ?n.

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...