My l?nh Daikin FTKV25NVMV
Tên sản phẩm : My l?nh Daikin FTKV25NVMV
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết : ?i?u ha DAIKIN INVERTER FTKV25NVMV
- Cng su?t: 9000BTU/h
- Lo?i ?i?u ha: 1 chi?u
- Cng ngh?: Inverter
- Gas R32
- Xu?t x? Thi Lan

Thng s? k? thu?t :

Model dn l?nh FTKV25NVMV
Model dn nng RKV25NVMV
Lo?i M?t chi?u
Inverter/Non-inverter Inverter
Cng su?t chi?u l?nh (KW) 2,5 (1,2-3,4)
Cng su?t chi?u l?nh (Btu) 8.500 (4.100-11.600)
Cng su?t chi?u nng (KW) -
Cng su?t chi?u nng (Btu) -
EER chi?u l?nh (Btu/Wh) -
EER chi?u nng (Btu/Wh) -
Pha (1/3) 1 pha
Hi?u ?i?n th? (V) 220-240, 220-230
Dng ?i?n chi?u l?nh (A) 2.7
Dng ?i?n chi?u nng (A) -
Cng su?t tiu th? chi?u l?nh (W/h)

540

Cng su?t tiu th? chi?u nng (W/h) -
COP chi?u l?nh (W/W) 4.63
COP chi?u nng (W/W) -
Pht lon khng
H? th?ng l?c khng kh L?c xc tc quang Apatit Titan
Dn l?nh
Mu s?c dn l?nh Sng bng.
L?u khng kh chi?u l?nh (m3/pht) 7.8
L?u khng kh chi?u nng (m3/pht) -
Kh? ?m (L/h) -
T?c ?? qu?t 5 t?c ?? v t? ??ng
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 37/25/22
?? ?n chi?u nng (dB(A)) -
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 283 x 770 x 203
Tr?ng l??ng (kg) 8
Dn nng
Mu s?c dn nng Tr?ng ng
Lo?i my nn swing d?ng kn
Cng su?t m t? (W) 860
Mi ch?t l?nh R32 - 0,5kg
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 47/-
?? ?n chi?u nng (dB(A))
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 550 x 658 x 275
Tr?ng l??ng (kg) 28
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u l?nh (CWB - ??) 19,4 ??n 46
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u nng (CWB - ??) -
???ng knh ?ng l?ng (mm) 6,4
???ng knh ?ng gas (mm) 9,5
???ng knh ?ng x? (mm) 16,0
Chi?u di ???ng ?ng t?i ?a (m) 20
Chi?u l?ch ?? cao t?i ?a (m) 15


Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...