My l?nh Daikin FTKV50NVMV
Tên sản phẩm : My l?nh Daikin FTKV50NVMV
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

?i?u ha DAIKIN INVERTER FTKV50NVMV

- Cng su?t: 18000BTU/h

- Lo?i ?i?u ha: 1 chi?u

- Cng ngh?: Inverter-

- Gas R32

- Xu?t x? Thi Lan

Thng s? k? thu?t ?i?u ha Daikin Inverter FTKV50NVMV : 

Model dn l?nh FTKV50NVMV
Model dn nng RKV50NVMV
Lo?i M?t chi?u
Inverter/Non-inverter Inverter
Cng su?t chi?u l?nh (KW) 5,2 (1,7 - 6,0)
Cng su?t chi?u l?nh (Btu) 17.700 (5.800 - 20.500)
Cng su?t chi?u nng (KW) -
Cng su?t chi?u nng (Btu) -
EER chi?u l?nh (Btu/Wh) -
EER chi?u nng (Btu/Wh) -
Pha (1/3) 1 pha
Hi?u ?i?n th? (V) 220-240 / 220-230
Dng ?i?n chi?u l?nh (A) 6,0
Dng ?i?n chi?u nng (A) -
Cng su?t tiu th? chi?u l?nh (W/h) 1,300
Cng su?t tiu th? chi?u nng (W/h) -
COP chi?u l?nh (W/W) 4.00
COP chi?u nng (W/W) -
Pht lon -
H? th?ng l?c khng kh
Dn l?nh
Mu s?c dn l?nh Sng bng
L?u khng kh chi?u l?nh (m3/pht) 14.3
L?u khng kh chi?u nng (m3/pht) -
Kh? ?m (L/h) -
T?c ?? qu?t 5 t?c ??, m, v t? ??ng
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 43/34/31
?? ?n chi?u nng (dB(A)) -
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 290 x 1.050 x 250
Tr?ng l??ng (kg) 12
Dn nng
Mu s?c dn nng Tr?ng ng
Lo?i my nn swing d?ng kn
Cng su?t m t? (W) 1.300
Mi ch?t l?nh R32 - 1,20kg
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 48/44
?? ?n chi?u nng (dB(A))
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 735 x 825 x 300
Tr?ng l??ng (kg) 43
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u l?nh (CWB - ??) 19.4 ??n 46
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u nng (CWB - ??) -
???ng knh ?ng l?ng (mm) 6,4
???ng knh ?ng gas (mm) 12,7
???ng knh ?ng x? (mm) 18,0
Chi?u di ???ng ?ng t?i ?a (m) 30
Chi?u l?ch ?? cao t?i ?a (m) 20


Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...