My l?nh DAIKIN INVERTER FTKV60NVMV
Tên sản phẩm : My l?nh DAIKIN INVERTER FTKV60NVMV
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

?i?u ha DAIKIN INVERTER FTKV60NVMV
- Cng su?t: 21000BTU/h
- Lo?i ?i?u ha: 1 chi?uCng ngh?: Inverter
- Gas R32 - Xu?t x? Thi Lan
- S? tch h?p c?a cc cng ngh? tin ti?n

?u ?i?m khi s? d?ng cng ngh? Inverter (bi?n t?n)
Ti?t ki?m n?ng l??ng
Ch? ?? ?i?u khi?n Inverter Power Control s? gip nhanh chng ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, ??ng th?i gi?m thi?u m?c cng su?t c?n thi?t ?? duy tr nhi?t ?? ?. Ch? ?? ?i?u khi?n Inverter Power Control c?a Daikin s? gip ti?t ki?m n?ng l??ng ??n x?p x? 30% so v?i cc my ?i?u ha khng s? d?ng cng ngh? bi?n t?n. 

M?nh m? h?n
Ch? ?? ?i?u khi?n cng su?t bi?n t?n (Inverter Power Control) c?a Daikin s? d?ng m?c cng su?t t?i ?a khi kh?i ??ng my ?? nhanh chng ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, lm phng mt nhanh h?n so v?i cc my ?i?u ha thng th??ng. 

?i?u khi?n chnh xc h?n
Ngay khi ch? ?? ?i?u khi?n cng su?t bi?n t?n ??t ??n m?c nhi?t ?? ci ??t, n s? ?i?u ch?nh l?i m?c cng su?t ?? gi?m t?i ?a m?c thay ??i nhi?t ?? v do ? t?o cho b?n c?m gic tho?i mi, d? ch?u h?n.

Thng s? k? thu?t ?i?u ha Daikin Inverter FTKV60NVMV

Model dn l?nh FTKV60NVMV
Model dn nng RKV60NVMV
Lo?i M?t chi?u
Inverter/Non-inverter Inverter
Cng su?t chi?u l?nh (KW) 6,0 (1,9 - 7,0)
Cng su?t chi?u l?nh (Btu) 20.500 (6.500 - 23.900)
Cng su?t chi?u nng (KW) -
Cng su?t chi?u nng (Btu) -
EER chi?u l?nh (Btu/Wh) -
EER chi?u nng (Btu/Wh) -
Pha (1/3) 1 pha
Hi?u ?i?n th? (V) 220-240 / 220-230
Dng ?i?n chi?u l?nh (A) 7.4
Dng ?i?n chi?u nng (A) -
Cng su?t tiu th? chi?u l?nh (W/h) 1,580
Cng su?t tiu th? chi?u nng (W/h) -
COP chi?u l?nh (W/W) 3,80
COP chi?u nng (W/W) -
Pht lon -
H? th?ng l?c khng kh
Dn l?nh
Mu s?c dn l?nh Sng bng
L?u khng kh chi?u l?nh (m3/pht) 15.4
L?u khng kh chi?u nng (m3/pht) -
Kh? ?m (L/h) -
T?c ?? qu?t 5 t?c ??, m, v t? ??ng
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 45/35/32
?? ?n chi?u nng (dB(A)) -
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 290 x 1.050 x 250
Tr?ng l??ng (kg) 12
Dn nng
Mu s?c dn nng Tr?ng ng
Lo?i my nn swing d?ng kn
Cng su?t m t? (W) 1.300
Mi ch?t l?nh R32 - 1,20kg
?? ?n chi?u l?nh (dB(A)) 52/46
?? ?n chi?u nng (dB(A))
Kch th??c (Cao x R?ng x Su) (mm) 735 x 825 x 300
Tr?ng l??ng (kg) 43
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u l?nh (CWB - ??) 19.4 ??n 46
Dy nhi?t ?? ho?t ??ng chi?u nng (CWB - ??) -
???ng knh ?ng l?ng (mm) 6,4
???ng knh ?ng gas (mm) 12.7
???ng knh ?ng x? (mm) 18,0
Chi?u di ???ng ?ng t?i ?a (m) 30
Chi?u l?ch ?? cao t?i ?a (m) 20

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...