My l?nh Toshiba c? inverter Plasma ion 1,5Hp
Tên sản phẩm : My l?nh Toshiba c? inverter Plasma ion 1,5Hp
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

Hnh th?c cn ??p > 90%, nguyn zin 100%

V?i lo?i Gas R410, my l?nh Toshiba 

- Hng nh?p kh?u t?  Nh?t 100%-S? d?ng cng ngh? ti?t ki?m ?i?n (inverter)

- Plasma ION, t?o oxy

-C h? th?ng Plasma Ion kh? mi,t?o oxy mang l?i khng kh trong l?nh cho c?n phng c?a b?n

-Ti?t ki?m kho?ng 50%l??ng ?i?n tiu th? so v?i my l?nh thng th??ng. Gi?m ha ??n ti?n ?i?n xu?ng 50%

.- S? d?ng gas 410A: Lm l?nh nhanh, khng gy t?n h?i ??n ng??i dng v mi tr??ng.

- Ch? ?? lm l?nh khng kh:-

Gi? l?i ?? ?m trong phng (gip khng kh m?i, kh da, v kh h?ng), t?o gi?c ng? ngon.

-?i?u khi?n nhi?t ?? chnh xc: Cng su?t lm l?nh ???c ?i?u ch?nh thy theo s? thay ??i c?a nhi?t ?? phng.

B?o hnh v free v? sinh my trong vng 06 thng , bao l?p ??t .

Gi : Call 0909 520 179

Tags: may lanh cumay lanh cu gia remay lanh inverter cumay lanh daikin cumay lanh toshiba cumay lanh lg cumay lanh panasonic cumay lanh sanyo cu

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...