My l?nh aikibi AWF/AWC 1HP
Tên sản phẩm : My l?nh aikibi AWF/AWC 1HP
Giá : Liên hệ 0909.520.179
Thông Tin Chi Tiết :

MODEL : AWF/AWC - KI?U M?T N? : ALS

CNG SU?T : 1.0 HP

XU?T X?     : THI LAN

- HI?U SU?T N?NG L??NG 4 SAO,  TI?T KI?M H?N 30% ?I?N N?NG

.- DN L?NH ???NG CONG ??C ?O ,

- TR?NG S?A TINH KHI?T

.- T?O ION LM S?CH KHNG KH.

Hnh ?nh s?n ph?m :

als-dan-nong

ALS-remote-controller

Thng s? k? thu?t :

tskt-aikibi

Cu h?i v? my l?nh

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH

10 M?O TRNH KH DA KHI LM VI?C D??I MY L?NH Ngy nay, vi?c doanh nghi?p trang b? my l?nh ?? ?i?u ha nhi?t ?? ? r?t ph? bi?n, t?o mi tr??ng thu?n l?i cho nhn vin c?a h? lm vi?c hi?u qu? nh?t. Song song v?i l?i ch ?, my l?nh v tnh tn st v? ??p c?a cc ch? em v?n phng, n...

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng

?u ?i?m c?a 4 lo?i my l?nh thng d?ng Th? tr??ng my l?nh lun pht tri?n v? ch?ng lo?i v th??ng hi?u c?ng nh? gi c?. Song, c 4 th??ng hi?u my l?nh r?t n?i ti?ng v ???c ?a chu?ng trn th? tr??ng hi?n nay, ? l : Toshiba, DaiKin, Panasonic, Samsung By gi?, c...

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh

M?t s? cu h?i khch hng nn bi?t khi mua v s? d?ng my l?nh Kh h?u n?ng nng quanh n?m c?a n??c ta r?t thch h?p cho s? pht tri?n c?a th? tr??ng  my l?nh . Do ?, my l?nh lun bn ???c hng v cng ngy xu?t hi?n nhi?u dng my, cng su?t v gi thnh khc nhau. ??i v?i m?t s? ng??i c kinh t? kh gi?, ...