L?P MY L?NH, THO MY L?NH, DI D?I MY L?NH TREO T??NG, M TR?N, CASSETTE GI R?

Trn th? tr??ng c nhi?u hng my l?nh v?i cng su?t , hnh d?ng, ch?t l??ng v gi c? khc nhau. Do ?, tr??c khi mua b?n hy suy ngh? th?t k? v l?a ch?n cho gia ?nh mnh m?t b? my l?nh ?p ?ng di?n tch c?n phng, nhu c?u s? d?ng, ph h?p ti ti?n v ??c bi?t l c ?? b?n cao.

Bn c?nh ?, vi?c l?p my l?nh c?ng quan tr?ng khng km v n?u ch?n ??n v? thi cng uy tn th c nhi?u l?i ch khng th? ng? nh? :

- L?p my l?nh theo ?ng phong th?y

- Ti?t ki?m chi ph v? ?i?n n?ng tiu th?

- ??m b?o my ch?y lun ?n ??nh

- Chi ph l?p ??t th?p. Tr??ng Ph s? nghin c?u v? tr l?p my l?nh sao cho ???ng ?ng l ng?n nh?t.

Chng ti chuyn cung c?p cc d?ch v? l?p my l?nh t?i nh :

- D?ch v? l?p ??t my l?nh treo t??ng

- D?ch v? l?p ??t lo?i multi ( 1 dn nng nhi?u dn l?nh ).

- D?ch v? l?p ??t my l?nh m tr?n (cassette).

- D?ch v? l?p ??t my l?nh m tr?n g?n ?ng gi.

- D?ch v? l?p ??t my l?nh p tr?n

- D?ch v? l?p ??t my l?nh t? ??ng.

- D?ch v? l?p ??t my l?nh h? trung tm (gi?i nhi?t b?ng n??c ho?c gi?i nhi?t b?ng gi).

- D?ch v? l?p ??t my l?nh h? ?i?u khi?n thng minh ti?t ki?m ?i?n.

KHUY?N MI KHI L?P MY :

lap may lanh gia re hcm

Tham kh?o cc b??c l?p my l?nh :

L?a ch?n v? tr:

Vi?c l?p my l?nh kh m d?, n?u chng ta l?p ??t my l?nh sai cch d? d?n ??n tnh tr?ng ch?y n??c, r ga, gi?m tu?i th? c?a my l?nh, t? ? gy t?n th?t cho ng??i v ti s?n.

Yu c?u khi thi cng:

Tr??c khi l?p ??t c?n ph?i kh?o st k? n?i c?n l?p ??t gip b?o v? my ?? my ho?t ??ng t?t nh?t. 

V?i s? nhi?t tnh v c?i m? trong d?ch v? ch?m sc khch hng, ??n v?i chng ti, qu khch s? ???c t? v?n mi?n ph vi?c l?a ch?n v v? tr l?p sao cho hi?u qu? nh?t, trnh cc hi?n t??ng r? st, ch?y sai ch?c n?ng, b? ch?y n??c, r gagy t?n th?t cho ng??i s? d?ng v? ti?n b?c v th?i gian s?a my l?nh.

N?u qu khch hng c nhu c?u l?p cho nh ring, c? quan, cng ty, x nghi?p hay cc trung tm th??ng m?i hy g?i cho chng ti theo s? 0909.520.179 ?? nh?n ???c nh?ng ?u ?i v? chi ph l?p ??t v chi ph mua my.

?i?n l?nh Tr??ng Ph r?t hn h?nh ???c ?em t?i s? T??i mt m?i ngy cho qu khch hng.