Gi?i thi?u

I. S? l??c v? cng ty :

Cng Ty TNHH TMDV K? Thu?t Tr??ng Ph ???c thnh l?p t? n?m 2013, tuy l m?t cng ty non tr? nh?ng ???c pht tri?n b?i nh?ng thnh vin c kinh nghi?m cao trong ngnh ?i?n l?nh. V?i t?m nhn di h?n v quan ?i?m pht tri?n b?n v?ng , chng ti lun mang ??n cho qu khch hng nh?ng d?ch v? ch?t l??ng nh?t, s? hi lng v ni?m tin lu di.

Hi?u ???c nh?ng kh kh?n trong vi?c tm ki?m n?i cung c?p d?ch v? ?i?n l?nh uy tn v hi?u qu?,  Cng Ty TNHH TMDV K? Thu?t Tr??ng Ph s? l n?i chuyn mua bn, l?p ??t, s?a my l?nh , b?o tr cc lo?i my l?nh, t? l?nh v?i chi ph h?p l v s? t?n tm trong vi?c ?em ??n b?u khng kh t??i mt cho qu khch hng.

II. Chi ti?t cc d?ch v? m Tr??ng Ph cung c?p :

- Mua bn trao ??i cc lo?i t? l?nh, my l?nh chnh hng gi ?u ?i. 

- Chuyn kh?c ph?c v s?a my l?nh trong cc tr??ng h?p h? h?ng th??ng g?p nh? : my khng ho?t ??ng, ho?t ??ng nh?ng l?nh km ho?c hon ton khng l?nh,lc l?nh lc khng, ?ng ng?t lin t?c, b? h? block, x ga, ch?y n??c

- T? v?n, l?p ??t, nh?n b?o tr , b?o d??ng v v? sinh my l?nh v?i gi ?u ?i v c nhi?u ch??ng trnh ch?m sc khch hng ??c bi?t

- V? sinh my l?nh cho h? gia ?nh, cng ty, tr??ng h?c, c? quan

-  K h?p ??ng b?o tr b?o d??ng my l?nh ??nh k? cho c? quan, tr??ng h?c, cng ty

- Thi?t k?, thi cng h? th?ng kho l?nh cng nghi?p, h? th?ng ?ng gi

- Tho rp, di d?i v l?p m?i my ? m?i ??a th?.

- Thanh l my c? gi cao (My l?nh c?, kho l?nh, My Kem T??i, h? th?ng l?nh,nh x??ng, v?n phng...) ho?c ??i c? l?y my m?i

- Tham gia ??u gi, nh?n ??u th?u ?i?n l?nh, ??u th?u my l?nh c? v m?i.

Ngoi ra, chng ti cn : T? v?n v thi?t k? thi cng l?p ??t cc gi th?u l?nh cng nghi?p, g?m : 

+ H? th?ng kho l?nh cng nghi?p, gin l?nh cng nghi?p, h?m thng gi, kho c?p ?ng cho cc nh my ch? bi?n th?y s?n v b?o qu?n th?c ph?m nng l?nh, h? th?ng kho l?nh cho cc c? s? ch? bi?n th?c ph?m v?i quy m l?n v?a v nh?.

+ H? th?ng ?i?u ha khng kh, lm l?nh v thng gi nh x??ng,cng ty cao ?c v?n phng, chung c?, nh ? ....

+ s?a ch?a thi?t k?, nng c?p v ph?c h?i h? th?ng kho l?nh, gin l?nh, gin nng my l?nh cng nghi?p, kho c?p ?ng ? c? k? ho?c b? h? h?i do th?i gian, thin tai 

+ S?n xu?t cc lo?i t? l?nh Inox, t? c?p ?ng, h?p ?i?n ?ng d?ng trong siu th?, nh hng, kho l?nh...  

+ Cung c?p l?p ??t h? th?ng b? ?ng t? mt dng trong cc nh hng, siu th?.

??c bi?t hi?n nay chng ti ?ang cung c?p cc lo?i my l?nh ti?t ki?m ?i?n. inverter gas R410 v R-22 m?i v ? qua s? d?ng !

III. D?ch v? h?u mi :

- Lun c nhi?u ch??ng trnh khuy?n mi tri n khch hng

- ???c mua my gi r?, ch?t l??ng v?i ch? ?? b?o hnh di h?n

- Chnh sch ch?m sc khch hng t?t, chu ?o v n c?n

- Ki?m tra b?o tr ??nh k? h? th?ng l?nh cng nghi?p ? thi cng, ??m b?o cho qu trnh v?n hnh thng su?t v hi?u qu?.

- Nh?n ki?m tra b?o d??ng h? th?ng kho l?nh, h? thng gin l?nh,h? th?ng my ?i?u ha, my l?nh cng nghi?p... theo nhu c?u c?a khch hng.

Ch? c?n g?i 0909 520 179 chng ti s? ??n t?n n?i xem xt v ??a ra h??ng gi?i quy?t h?p l nh?t cho qu khch.

Cng Ty Tr??ng Ph r?t vui ???c h?p tc v?i cc c nhn, cng ty , tr??ng h?c.......