V? SINH MY L?NH TREO TR??NG, MY L?NH M TR?N, CASSETTE

?i?n L?nh Tr??ng Ph chuyn v? sinh my l?nh treo t??ng, my l?nh m tr?n, cassette...gi r?. Gi?m gi v?i s? l??ng l?n. Call : 0909.520.179 ?? c gi ?u ?i nh?t.

V? sinh my l?nh c c?n thi?t khng ?

My l?nh lm cho khng kh trong phng ng?, phng khch hay phng lm vi?c d? ch?u, nh?ng n?u trong qu trnh s? d?ng, b?n khng ch ??n vi?c b?o d??ng th s? d?n ra nhi?u h? h?ng cho my v nhi?u c?n b?nh khng mong mu?n cho chng ta. V :

My l?nh ho?t ??ng m?t th?i gian,nh?ng l?p b?i b?m bm vo cc dn trao ??i nhi?t, cc t?m l??i ch?n s? c?n tr? s? trao ??i nhi?t gi?a khng kh v gin l?nh hay gin nng lm cho vi?c t?i nhi?t khng ???c thu?n l?i., gy ra hi?n t??ng y?u l?nh, th?i gian lm l?nh lu d?n ??n t?n th?t v? ?i?n n?ng.

??c bi?t s? bm b?i ? dn l?nh l mi tr??ng thu?n l?i cho vi khu?n pht sinh, gy ra nhi?u mi hi kh ch?u lm khng kh b? trong phng b? nhi?m, l nguyn nhn chnh d?n ??n nh?ng b?nh lin quan ??n ???ng h h?p, ??c bi?t l ??i v?i tr? nh? v ng??i gi.

Do ?, vi?c v? sinh my l?nh ??nh k? 3 thng or 6 thng 1 l?n ty theo t?n su?t s? d?ng l v cng c?n thi?t v quan tr?ng ?? ng?n ch?n nh?ng h? h?ng v b?nh t?t.

Hy cng chng ti tm hi?u r v? quy trnh ny !

Quy trnh v? sinh my l?nh c?a Tr??ng Ph g?m cc b??c sau :

- Ki?m tra ho?t ??ng c?a my l?nh
- Ki?m tra ho?t ??ng c?a Block v motor qu?t dn nng.
- Ki?m tra ho?t ??ng c?a qu?t dn l?nh.
- Ki?m tra ho?t ??ng c?a qu?t ??o.
- Ki?m tra c??ng ?? dng ?i?n.
- Ki?m tra p su?t gas
- Ki?m tra ?? nh?y c?a remote khi th?c hi?n hi?u ch?nh cc ch?c n?ng.
- Sau khi ? ki?m tra v?i tnh tr?ng my ho?t ??ng bnh th??ng th t?t my, t?t ngu?n, l?p Phi?u Ki?m tra k? thu?t thng bo ??n khch hng

ve-may-lanh-70k

a. ??i v?i dn l?nh:
Tho m?t n?, l??i l?c b?i, tho mng n??c, tho motor qu?t ??o sau ? x?t r?a b?ng b?m cao p.Bu?c bao b?o tr quanh my (thao tc c?t bu?c bao b?o tr sao cho ch?c ch?n, dng kh?n kh ho?c bao nylon ?? che m?ch ?i?n t?).

Ti?n hnh x?t dn l?nh, khng ???c x?t ?? n??c b?n vo board m?ch ?i?n t?, ch?nh p l?c my b?m v?a ph?i, trnh tr??ng h?p lm x?p nh?ng l nhm t?n nhi?t khi p l?c n??c qu m?nh v n??c b?n ra ngoi.

X?t qu?t l?ng sc dn l?nh.

L?u : ??i v?i nh?ng qu?t s? d?ng ngu?n ?i?n xung th nn rt ngu?n c?a qu?t ho?c dng tu?cn?vt ghm l?i khng cho cnh qu?t quay trnh ?? h? qu?t.
Thng ?ng thot n??c b?ng my b?m p l?c, ph?i b?o ??m ???ng ?ng th?t s? thng thot.

Sau khi hon t?t nh?ng b??c trn th ti?n hnh l?p l?i nh?ng ph?n ? tho g?, ch?nh l?i cnh ??o gi cho ?ng h??ng, dng kh?n lau cho s?ch v kh n??c.
Ki?m tra l?i qu?t ch?y c ?n khng? Hay g?n l?i nh?ng ph?n ? tho g? ?ng v ?? ch?a? ? Hon thnh dn l?nh.

b. ??i v?i dn nng:

Tho g? v? my, dng my b?m p l?c x?t r?a dn ng?ng t?, cnh qu?t, x?t tia n??c theo ph??ng chi?u d?c c?a dn ng?ng t? (ho?c b?ng ho ch?t chuyn dng khi c?n thi?t).

L?u : khi x?t dn khng ???c ?? lm x?p nh?ng l nhm t?n nhi?t.Khng ???c x?t ho?c ?? n??c b?n vo mt? qu?t, nh?ng m?i n?i dy ?i?n (domino), kh?i ??ng t?, t? ?i?n, m?ch ?i?n t? (n?u c), g?n l?i v? my hon t?t vi?c b?o tr.

Sau khi hon t?t cc cng vi?c trn: Cho my ch?yKi?m tra vi?c thot n??c v cc thng s? k? thu?t

Bn giao my, l?p phi?u nghi?m thu.

V? sinh my l?nh c l?i ch g ?

V? sinh my l?nh ??nh k? s? gip b?n b?o v? my l?nh lun ch?y t?t, t hao ga, hao ?i?n c?ng nh? khng t?n chi ph s?a ch?a do h? h?ng v khng v? sinh my.

Cng v?i nh?ng l?i ch thi?t th?c mang l?i t? vi?c v? sinh my l?nh, chng ti hy v?ng r?ng qu khch hng s? tin t??ng v yn tm s? d?ng d?ch v?.

?i?n l?nh Tr??ng Ph cam k?t s? khng lm m?t th?i gian v lng ph ti?n b?c c?a qu khch hng.

 

Cu h?i v? s?a my l?nh

Tm hi?u ?u v nh??c ?i?m c?a my l?nh reetech

Tm hi?u ?u v nh??c ?i?m c?a my l?nh reetech My l?nh reetech m?t trong nh?ng dng my l?nh ???c ?a chu?ng v nhi?u ng??i bi?t ??n hi?n nay ? v ?ang cho ra nhi?u dng s?n ph?m m?i. Hy cng tm hi?u nh?ng ?u nh??c ?i?m c?a dng my l?nh ny nh : My l?nh Reetech c cc  lo?i s...

Cc l?i th??ng g?p c?a my l?nh panasonic v cch x? l

Cc l?i th??ng g?p c?a my l?nh panasonic v cch x? l My l?nh panasonic l m?t trong nh?ng hng my l?nh ???c ?a chu?ng s? d?ng v ?? b?n cao, gi c? ph?i ch?ng, thi?t k? ??p m?t...Hy cng chng ti khm b?nh cho dng my ny v tm cch x? l nhanh nh?t D??i ?y l m?t s? l?i th??ng g?p c?a my l?nh Pa...

V sao my l?nh Daikin ???c ?a chu?ng nh?t ? Vi?t Nam

V sao my l?nh Daikin ???c ?a chu?ng nh?t ? Vi?t Nam C r?t nhi?u  dng my l?nh chnh hng c tn tu?i ??n t? ??t n??c Nh?t, Hn nh?: Daikin, Samsung, Toshiba, Panasonic,...trn th? tr??ng. R?t phong ph v? ki?u dng, kch th??c c?ng nh? mu s?c, tuy nhin dng my l?nh Daikin ???c ...