sua-may-giat-electroluxMy gi?t nh?t l nh?ng dng my gi?t hi?n ??i ho?t ??ng r?t t?t nh?ng nh?ng lc b? h?ng hay l?i th c?ng c?n ph?i c nh?ng bi?n php ?? s?a ch?a chng. Nh?ng tr??ng h?p ny ng??i dng nn bi?t m?t s? cch kh?c ph?c my gi?t sau ?y:

S?a my gi?t electrolux khng ho?t ??ng :

Nguyn nhn: do v?n ?? ngu?n c?p ?i?n ho?c n?u m t? b? qu nng do m t? ???c thi?t k? ?? t? ??ng ng?ng ho?t ??ng khi n qu nng

B?n hy ki?m tra dy ?i?n c ???c c?m vo ? khng. N?u dy ?i?n ?n m my gi?t v?n khng kh?i ??ng, b? ng?t m?ch c th? b? h?ng ho?c c?u ch b? ??t.

- Khi my gi?t c ngu?n ?i?n  m v?n khng ho?t ??ng th c th? do vi n??c khng b?t ho?c m?.

- Sau khi ch? m t? mt d?n, m?t kho?ng 30 pht, m?t s? model my gi?t Electrolux s? t? ??ng kh?i ??ng.

My gi?t electrolux  khng v?t

Nguyn nhn : do m? gi?t qu nh? ho?c do b?n b? ?? vo thng gi?t khng cn b?ng.

Cch kh?c ph?c b? thm m?t s? ?? c?n gi?t phn b? l?i ?? gi?t b?ng tay cho cn b?ng v ch?n ch??ng trnh v?t.

My gi?t v?t khng ???c kh

Nguyn nhn: cho qu nhi?u ho?c qu t ?? gi?t, my gi?t c th? khng v?t thch h?p v khng lo?i b? n??c d? th?a kh?i ?? gi?t.

Kh?c ph?c: b?n nn ki?m tra cc d??ng ?ng d?n, thot n??c c b? t?c ngh?n b?i c?n hay khng v lm th?ng ???ng ?ng n?u c?n thi?t.

My gi?t khi ho?t ??ng rung m?nh v r?t ?n

Nguyn nhn: Do ??t my khng cn  ho?c ??ng c? c tu?i th? c? ho?c cc my ??i c? khng ???c trang b? b? gi?m rung ho?c km hi?u qu?, ??i tr?ng cn b?ng, ??ng c? ba pha bi?n t?n.

Cch kh?c ph?c : ch?n m?t v? tr ??t my gi?t ph h?p: ??t my c? ??nh trn b? m?t ph?ng ,m?t sn c?n ph?i kh ro trnh v? my v cc chi ti?t b? r? st.

?n b?ng ?i?u khi?n khng sng ho?c nhy lin t?c

Nguyn nhn: do khng c ?i?n c?p ngu?n (dy b? chu?t c?n, l?ng phch c?m).

Khi my gi?t ?ang ch?y n??c tro ra sn

Nguyn nhn :  qu nhi?u b?t gi?t hay dng b?t gi?t khng thch h?p.

Kh?c ph?c:  b?n hy gi?m l??ng b?t gi?t ho?c dng lo?i khc.

Tnh tr?ng khng m? ???c c?a c?a my gi?t electrolux

Nguyn nhn :  ch??ng trnh gi?t cn ?ang ch?y.

Cch kh?c ph?c : ch? khi k?t thc chu trnh gi?t ho?c ch? vi pht cho ??n khi kha c?a ???c nh? ra.

Nh?ng l?i ny th?c ra r?t ??n gi?n ?? s?a ch?a n?u b?n bi?t cch x? l. Chc cc b?n thnh cng

 

Cu h?i v? s?a my gi?t

Cch gi?t s?ch qu?n o v ?ng cch khi s? d?ng my gi?t

Cch gi?t s?ch qu?n o v ?ng cch khi s? d?ng my gi?t B?n th??ng xuyn s? d?ng my gi?t ?? lm s?ch qu?n o, li?u b?n ? bi?t cch phn lo?i qu?n o ?ng cch v?i my gi?t  ch?a ? V n?u khng n?m r, c th? s? v tnh lm h? qu?n o, t?n ?i?n ho?c my khng ho?t ??ng t?t. C nhi?u dng my  gi?t v?...

Cc l?i th??ng g?p c?a my gi?t electrolux v cch kh?c ph?c

Cc l?i th??ng g?p c?a my gi?t electrolux v cch kh?c ph?c My gi?t nh?t l nh?ng dng my gi?t hi?n ??i ho?t ??ng r?t t?t nh?ng nh?ng lc b? h?ng hay l?i th c?ng c?n ph?i c nh?ng bi?n php ?? s?a ch?a chng. Nh?ng tr??ng h?p ny ng??i dng nn bi?t m?t s? cch kh?c ph?c my gi?t sau ?y: S?a my ...

H??ng d?n cch s?a my gi?t

H??ng d?n cch s?a my gi?t ?? nh?n bi?t ???c m?t s? l?i c? b?n, nn d?a vo cc ch?c n?ng hi?n th? m bo l?i khi g?p v?n ?? v?i cc b? ph?n ring bi?t. Cch ny c th? gip b?n tm ra nguyn nhn c?ng nh? cch s?a ch?a v?i t?ng l?i. M?t s? l?i ? my gi?t th??ng ...