L?p kho l?nh

                                                    L?P KHO L?NH T?I HCM GI R?

B?n c?n l?p kho l?nh ?? b?o qu?n s?n ph?m ?ng l?nh c?a mnh ?

B?n kinh doanh d??c ph?m v c?n c kho l?nh ?

Hay b?n c?n kho l?nh ?? b?o qu?n s?n ph?m c?a cng ty ?

Nhu c?u c?a b?n s? ???c ?p ?ng d?y ?? v? ch?t l??ng c?ng nh? chi ph l?p ??t khi ??n v?i ?i?n L?nh Tr??ng Ph,chng ti l nh th?u chuyn cung c?p, thi?t k? , b?o tr v thi cng l?p ??t kho l?nh tr?n gi trong l?nh v?c th??ng m?i v cng nghi?p.

kho-lanh

V?i ??i ng? k? thu?t nhi?u kinh nghi?m, l ??i tc tin c?y c?a nhi?u cng ty th?y s?n, trung tm siu th?, d??c ph?m chng ti chuyn th?c hi?n cc d? n l?n nh? l?p ??t kho l?nh trong t?t c? cc l?nh v?c thu?c h? th?ng l?nh cng nghi?p v?i chi ph th?p m ch?t l??ng nh? :

-       Kho mt, kho ?ng th?c ph?m, kho l?nh, kho ?ng l?nh.

-       Kho l?nh b?o qu?n h?t gi?ng, nng s?n,rau qu?, tri cy, kho ?ng tr? kem

-       Kho l?nh b?o qu?n d??c ph?m, thu?c, y t?

D?ch v? l?p ??t theo tiu chu?n v thi?t k? ? ???c xy d?ng hay vi?c l?p ??t theo yu c?u, m?c ?ch s? d?ng c?a chng ti lun mang l?i hi?u qu? kinh t? cao nh?t.

N?u qu khch c nhu c?u l?p ??t kho l?nh ho?c s?a ch?a , b?o tr hay thi?t k? hy lin l?c v?i chng ti ?? ch?n ra gi?i php an ton, hi?u qu? v ti?t ki?m nh?t .

Ngoi ra, ?i?n L?nh Tr??ng Ph cn l?p my l?nh cho cng trnh dn d?ng hay cng nghi?p nh? : v?n phng, chung c?, nh x??ng, h? th?ng l?nh trung tm VRV, VRF,SMV

Khi qu khch s? d?ng d?ch v? c?a chng ti, ??m b?o qu khch s? ???c h??ng nh?ng quy?n l?i :

-       Gi c? c?nh tranh

-       Ch?t l??ng ?n ??nh

-       Ti?t ki?m chi ph

-       Lun ???c ki?m tra v?n hnh b?i ng??i c chuyn mn cao.

-       T? v?n mi?n ph tr??c khi l?p ??t.

Hy g?i t?i s? 0909.520.179 ?? nh?n ???c nhi?u ?u ?i.

Tags: lap dat kho lanh, l?p ??t kho l?nh